Τροπικότητα και μορφοκλασματικότητα: στοιχεία της βυζαντινής οκταηχίας.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Τροπικότητα και μορφοκλασματικότητα: στοιχεία της βυζαντινής οκταηχίας.

Σιδέρης, Αναστάσιος

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Βυζαντινή μουσική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2018-02-01


2018-03-29T16:58:36Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)