Η αντίληψη της μελωδίας: σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της μουσικής αναπτυξιακής ψυχολογίας.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2000 (EN)
Η αντίληψη της μελωδίας: σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις της μουσικής αναπτυξιακής ψυχολογίας.

Κυριακοπούλου, Μαρία - Καλλιόπη

Λαπιδάκη, Ελένη

Διπλωματική εξέταση

Μουσική -- Ψυχολογικές απόψεις
ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2000-06-23


2013-07-08T09:03:47Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)