Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της φωνής παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας μέσα από συνεντεύξεις μουσικοπαιδαγωγών στην Ελλάδα σήμερα.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της φωνής παιδιών πρώτης σχολικής ηλικίας μέσα από συνεντεύξεις μουσικοπαιδαγωγών στην Ελλάδα σήμερα.

Παριανός, Μάνος - Εμμανουήλ

Ζαφρανάς, Νικόλαος

Διπλωματική εργασία

Φωνή, Καλλιέργεια της
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2012-06-06


2013-09-23T07:26:41Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)