Ιωάννη Βαπτιστά: Δόξα εις τους αίνους της προ των Θεοφανείων Κυριακής = Glory to the Lauds of the Sunday before Epiphany.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΙωάννη Βαπτιστά: Δόξα εις τους αίνους της προ των Θεοφανείων Κυριακής = Glory to the Lauds of the Sunday before Epiphany.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Library of School of Music Studies - Aristotle University of Thessaloniki

Musical Score
Ήχος Πλάγιος Δ', Νη

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)


2015-04-23T11:04:19Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)