Την γαρ ση μήτραν = He made Thy body into a throne.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΤην γαρ ση μήτραν = He made Thy body into a throne.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Library of School of Music Studies - Aristotle University of Thessaloniki

Musical Score

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)


2015-04-24T09:26:33Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)