Δεύτε ασματικοίς στέμμασι: Δόξα εις τον Εσπερινόν Οσίας Μαρκέλλης = Glory to the Vespers of St Markella.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΔεύτε ασματικοίς στέμμασι: Δόξα εις τον Εσπερινόν Οσίας Μαρκέλλης = Glory to the Vespers of St Markella.

Μαυρόπουλος, Νικόλαος

Library of School of Music Studies - Aristotle University of Thessaloniki

Πλάγιος Α', Πα
Musical Score

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)


2015-04-24T11:00:00Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)