Πέτρος ο Βυζάντιος: βιοεργογραφικά στοιχεία και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων ειρμών.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Πέτρος ο Βυζάντιος: βιοεργογραφικά στοιχεία και μουσικολογικές αναλύσεις επιλεγμένων ειρμών.

Πέτρου, Αλέξανδρος

Αλεξάνδρου, Μαρία

Διπλωματική εργασία

ΙΣΤΟΡΙΚΗ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ
Μουσική, Βυζαντινή -- Μελέτη και διδασκαλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2015-07-03


2015-07-16T07:36:44Z*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)