Χειρόγραφες μεταφράσεις του διαφωτισμού; η πρόσληψη των δυτικοευρωπαϊκών λογοτεχνικών ειδών

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Comparison  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Χειρόγραφες μεταφράσεις του διαφωτισμού; η πρόσληψη των δυτικοευρωπαϊκών λογοτεχνικών ειδών (EL)
Traductions manuscrites de l'ère des lumières: la réception des genres littéraires occidenta (FR)

Ταμπάκη, Άννα

[Δε διατίθεται περίληψη] (EL)
Ce texte nous propose un vaste tour d'horizon sur un sujet intéressant, resté néanmoins jusqu'à nos jours inexploré et sporadiquement mentionné. Étroitement dépendante de l'ambiance intellectuelle phanariote et révélatrice à maints niveaux des osmoses survenues dans ce milieu polyglotte et érudit, à la recherche d'un goût littéraire nouveau, la traduction de textes littéraires ou dramatiques demeurés sous forme manuscrite a un poids spécifique en tant que catalyseur esthétique autant que, dans certains cas, idéologique. La trajectoire centenaire qui nous mènera de Fénelon à Cervantes et à Molière, de Graciân à Barclay pour arriver enfin à Mme de Tencin, éclaircit bien des points concernant l'impact de la culture occidentale moderne dans les lettres grecques. Nombre d' aspects variés de la fiction narrative occidentale, comme le roman picaresque, le roman baroque, le roman philosophique et moral, le roman sentimental, des genres qui marquent le XVIIe et le XVIIIe siècles en Europe, sont introduits dans la culture grecque moderne et, dans une certaine mesure, sud-orientale, à travers les traductions manuscrites de l'ère des Lumières. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες και Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Greek

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 12 (2001); 7-28 (EL)
Comparison; Vol 12 (2001); 7-28 (EN)

Copyright (c) 2016 Anna Tabaki (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)