Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της επίδρασης του συνδιασμού φαρμάκων στις μεταβολικές παραμέτρους του όρου υπέρβαρων και παχύσαρκων ασθενών με υπερχοληστερολαιμία

 
This item is provided by the institution :
University of Ioannina
Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2012 (EN)
Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της επίδρασης του συνδιασμού φαρμάκων στις μεταβολικές παραμέτρους του όρου υπέρβαρων και παχύσαρκων ασθενών με υπερχοληστερολαιμία

Νάκου, Ελένη Σ.

Ελισάφ, Μωυσής (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Παθολογικός
Νάκου, Ελένη Σ.
-

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της ασφάλειας και της επίδρασης της ορλιστάτης, της εζετιμίμπης και του συνδυασμού ορλιστάτης με εζετιμίμπη στις ανθρωπομετρικές και μεταβολικές παραμέτρους του ορού, στο φαινότυπο των LDL και των HDL, καθώς και στις ενεργότητες ενζύμων που σχετίζονται με την αθηροσκλήρωση, σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία. Στη μελέτη συμμετείχαν 94 ασθενείς με BMI > 28 kg/m2 και υπερχοληστερολαιμία (ολική χοληστερόλη > 200 mg/dL). Οι ασθενείς έλαβαν υποθερμιδική δίαιτα και τυχαιοποιήθηκαν σε ορλιστάτη 120 mg τρεις φορές την ημέρα (ομάδα Ο), εζετιμίμπη 10 mg την ημέρα (ομάδα Ε) και σε συνδυασμό ορλιστάτης με εζετιμίμπη (ομάδα ΟΕ). Οι ανθρωπομετρικές και οι μεταβολικές παράμετροι εκτιμήθηκαν πριν και μετά από 6 μήνες θεραπείας. Τα επίπεδα των LDL-C και sdLDL-C μειώθηκαν περισσότερο στους ασθενείς που έλαβαν το συνδυασμό των δύο φαρμάκων σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν μόνο ορλιστάτη ή εζετιμίμπη, (p < 0.05 για όλες τις συγκρίσεις). Οι ανθρωπομετρικές παράμετροι μειώθηκαν περισσότερο στις ομάδες Ο και ΟΕ σε σύγκριση με την ομάδας Ε. Η μείωση της ολικής ενεργότητας Lp-PLA2 του πλάσματος που παρατηρήθηκε στην ομάδα του συνδυασμού ήταν μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες μειώσεις που σημειώθηκαν στις ομάδες των μονοθεραπειών (p < 0.05 για όλες τις συγκρίσεις). Στην ομάδα της ορλιστάτης η χοληστερόλη των μεγάλων HDL2 σωματιδίων αυξήθηκε σημαντικά, ενώ η χοληστερόλη των μικρών HDL3 σωματιδίων μειώθηκε σημαντικά (p < 0.05). Στις ομάδες της εζετιμίμπης και του συνδυασμού η χοληστερόλη των μεγάλων HDL2 σωματιδίων δεν μεταβλήθηκε, ενώ η χοληστερόλη των μικρών HDL3 σωματιδίων μειώθηκε σημαντικά (p < 0.05). Παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση του λόγου PON1/LDL-C στην ομάδα του συνδυασμού σε σύγκριση με τις ομάδες των μονοθεραπειών καθώς και του λόγου HDL-Lp- PLA2/LDL-C στην ομάδα του συνδυασμού σε σύγκριση με την ομάδα της εζετιμίμπης. Στην ομάδα ορλιστάτης-εζετιμίμπης, παρατηρήθηκε μεγαλύτερη μείωση των επιπέδων της apoC-III σε σύγκριση με την ομάδα Ο και των επιπέδων της apoC-II σε σύγκριση με τις ομάδες Ο και Ε. Συμπερασματικά ο συνδυασμός της ορλιστάτης με εζετιμίμπη ήταν σχετικά ασφαλής και βελτίωσε περισσότερο τις μεταβολικές και λιπιδαιμικές παραμέτρους, το φαινότυπο της LDL, καθώς και τις ενεργότητες των σχετιζόμενων με το μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών ενζύμων σε σύγκριση με τις αντίστοιχες μονοθεραπείες σε υπέρβαρους και παχύσαρκους ασθενείς με υπερχοληστερολαιμία.

doctoralThesis

Παχυσαρκία (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Greek

2012


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Παθολογικός (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)