Η μελέτη της προεγχειρητικής ελαστικότητας και μετεγχειρητικής διορθώσεως του σκολιωτικού κυρτώματος

 
This item is provided by the institution :
University of Ioannina
Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1990 (EN)
Η μελέτη της προεγχειρητικής ελαστικότητας και μετεγχειρητικής διορθώσεως του σκολιωτικού κυρτώματος (EL)

Σουκάκος, Παναγιώτης Κ (EL)

Σουκάκος, Παναγιώτης Κ (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
Γλάρος, Δημήτριος
-

46 ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΣΚΟΛΙΩΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΡΑΒΔΟΥΣ HARRINGTON ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΟΔΕΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 10 ΕΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΤΩΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΞΕΩΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ. ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΙΚΩΝ ΚΥΡΤΩΜΑΤΩΝ ΗΤΑΝ 60,7 ΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΣΦΥΙΚΩΝ ΗΤΑΝ 55,7 ΚΑΙ 50,0 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΞΗ ΤΑ ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΑΝ, ΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΑ ΣΤΙΣ 33,9 ΤΑ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΑ ΣΤΙΣ 27,1 ΚΑΙ ΤΑ ΟΣΦΥΙΚΑ ΣΤΙΣ 30,6. ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΣ HARRINGTON, ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΟΡΘΩΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ 22,2 ΓΙΑ ΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΑ 19,0 ΓΙΑ ΤΑ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΑ ΚΑΙ 21,8 ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΦΥΙΚΑ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΣΤΑ ΘΩΡΑΚΟΟΣΦΥΙΚΑ ΚΥΡΤΩΜΑΤΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ 65,8). ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΑ ΘΩΡΑΚΙΚΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ 63,4%) ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΟΣΦΥΙΚΑ (ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ 56,9%). ΣΤΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ (Ν=33) Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 67,0%, ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (Ν=33) ΠΟΥ ΗΤΑΝ 53,8%. ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΞΕΩΣ ΣΕ ΥΠΤΙΑ ΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΣΦΑΛΗ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΛΙΩΤΙΚΩΝ ΚΥΡΤΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΑΚΡΙΒΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΡΑΒΔΩΝ ΔΙΑΤΑΣΕΩΣ HARRINGTON. (EL)
46 PATIENTS WITH IDIOPATHIC SCOLIOSIS WERE OPERATED USING HARRINGTON DISTRACTION RODS AND POSTERIOR SPINAL FUSION, DURING THE LAST TEN YEARS, AT THE ORTHOPAEDIC DEPARTMENT OF THE UNIVERSITY OF IOANNINA MEDICAL SCHOOL. CURVE ELASTICITY WAS PREOPERATIVELY MEASURED SO THAT THE POSTOPERATIVE DEGREE OF CORRECTION COULD BE PREDICTED. ELASTICITY MEASUREMENT WAS DONE WITH THE PATIENT ON SUPINE POSITION USING MANUAL TRACTION. THE MEAN PREOPERATIVE OF THE THORACIC CURVES WAS 60,7WITH THE THORACOLUMBAR AND LUMBAR CURVES BEING 55,7 AND 50,6 RESPECTIVELY. USING MANUAL TRACTION, THE CURVES WERE FOUND TO CORRECT DOWN TO 33,9 FOR THE THORACIC CURVES AND 27,1 AND 30,6 FOR THE THORACOLUMBAR AND LUMBAR CURVES. IN SURGERY, USING HARRINGTON DISTRACTION RODS, FURTHER CORRECTION WAS OBTAINED AND THE MEAN FINAL CURVE WAS MEASURED 22,2 FOR THE THORACIC, 19,0 FOR THE THORACOLUMBAR AND 21,8 FOR THE LUMBAR CURVES. RESULTS SHOWED THAT THE MAGNITUDE OF FINAL CORRECTION WAS GREATER FOR THE THORACOLUMBAR CURVES (MEAN CORRECTION 65,8%) WHICH WERE FOLLOWED BY THE THORACIC (MEAN CORRECTION 63,4%) AND THE LUMBAR CURVES (56,9%). IN THE FEMALE PATIENT GROUP (N=33) THE MAGNITUDE OF FINAL CORRECTION WAS GREATER (67,0%) COMPARED TO THE MALE GROUP (N=13) WHERE THE MEAN CORRECTION WAS 53,8%. THE TECHNIQUE OF MANUAL TRACTION FOR THE ASSESSMENT OF PREOPERATIVE CURVE ELASTICITY IN IDIOPATHIC SCOLIOSIS, IS PROVED FROM THIS STUDY, TO BE A RELIABLE METHOD FOR THE PREDICTION OF THE CORRECTABILITY OF THE SCOLIOTIC CURVE USINGHARRINGTON DISTRACTION RODS. (EN)

doctoralThesis

Διόρθωση (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Greek

1990


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)