Η συσχέτιση των αντισωμάτων κατά της οξειδωμένης LDL (ΟΧ-LDL) με το πάχος του έσω μέσου χιτώνα (ΙΜΤ) της καρωτίδας και το πάχος των Αχιλλείων τενόντων, πριν και μετά τη χορήγηση υπολιπιδαιμικής αγωγής

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Η συσχέτιση των αντισωμάτων κατά της οξειδωμένης LDL (ΟΧ-LDL) με το πάχος του έσω μέσου χιτώνα (ΙΜΤ) της καρωτίδας και το πάχος των Αχιλλείων τενόντων, πριν και μετά τη χορήγηση υπολιπιδαιμικής αγωγής (EL)

Τσούλη, Σοφία (EL)

Ελισάφ, Μωϋσής (EL)
Τσούλη, Σοφία (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρική Τμήμα Ιατρικής Τομέας Παθολογικός Κλινική Πνευμονολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (EL)
-

ΣΤΟΧΟΣ Στην παρούσα μελέτη επιχειρήθηκε η συσχέτιση μεταξύ του τίτλου των αντισωμάτων έναντι της οξειδωμένης LDL και της ενεργότητας της LP-PLA2 με την αθηροσκλήρωση των καρωτίδων, όπως αυτή εκτιμήθηκε με τη μέτρηση του ΙΜΤ και με την παρουσία ξανθωμάτων στους Αχίλλειους τένοντες, που εκτιμήθηκαν με την υπερηχογραφική μέτρηση του πάχους των Αχίλλειων τενόντων. Επίσης, μελετήθηκε η επίδραση της φαρμακευτικής αγωγής με στατίνη, για 12 μήνες, στο πάχος των Αχιλλείων τενόντων. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 80 ασθενείς με ετερόζυγη FH. Ως ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκαν 40 νορμολιπιδαιμικά υγιή άτομα .Κατά τη διάρκεια τις μελέτης οι ασθενείς με FH έλαβαν θεραπεία με ατορβαστατίνη για 12 μήνες, σε μέση δοσολογία 20±10 mg/ημέρα. Μια επαναληπτική εξέταση διενεργήθηκε σε όλους τους ασθενείς μετά από 12 μήνες. Επίσης όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε μέτρηση του ΙΜΤ (έσω μέσου χιτώνα της καρωτίδας) καθώς και μάτηση του πάχους των Αχιλλέιων τενόντων, πριν και μετά την υπολιπιδαιμική αγωγή.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ? Oι ασθενείς με FH εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα oxLDL, καθώς και του λόγου oxLDL προς ApoB σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες ? Τα επίπεδα της oxLDL συσχετίζονταν θετικά με τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης και της ApoB ? Η παρούσα μελέτη έδειξε επίσης, για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, ότι τα επίπεδα της oxLDL συσχετίζονται θετικά με την ενεργότητα της Lp-PLA2 του πλάσματος ? Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι οι τίτλοι αντισωμάτων τάξεως IgG έναντι oxLDLP και oxLDLD είναι αυξημένοι στους ασθενείς με FH σε σύγκριση με τους υγιείς μάρτυρες. Αντίθετα δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων όταν επιχειρήθηκε σύγκριση των αντισωμάτων τάξεως IgM έναντι όλων των μορφών oxLDL και oxLDL(-)H αθηροσκλήρωση των καρωτίδων που εκτιμήθηκε με το ΙΜΤ συσχετίζονταν στατιστικά σημαντικά μόνο με την ηλικία των ασθενών ? Η μάζα, η ενεργότητα της Lp-PLA2, η ενεργότητα της HDL-Lp-PLA2 και η ΡΟΝ δεν βρέθηκε να συσχετίζονταν με την αθηροσκλήρωση των καρωτίδων, που εκτιμήθηκε με τη μέτρηση του ΙΜΤ. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της πάχυνσης των αχιλλείων τενόντων και της αθηροσκλήρωσης των καρωτίδων, όπως αυτή εκτιμήθηκε με το ΙΜΤ, στους ασθενείς με FH ? Oι ασθενείς με διαταραχές της ηχοδομής των τενόντων εμφάνιζαν μεγαλύτερο ΙΜΤ σε σύγκριση με τους ασθενείς με φυσιολογική ηχοδομή ? Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων μορφών της λιγότερο οξειδωμένης LDL με το ΙΜΤ ? Μετά από ένα έτος θεραπείας με στατίνη παρατηρήθηκε μείωση του πάχους των αχιλλείων τενόντων που δεν συνοδευόνταν ωστόσο από βελτίωση της ηχοδομής του (EL)
OBJECTIVES The aim of the present study was to investigate the possible relationship between carotid IMT and PAF-acetylhydrolase mass and activity as well as the PON1 activity in hyperlipidemic patients. In addition we attempted to correlate the autoantibody titers against oxLDL in relation to the extent of LDL oxidation and to investigate any possible association between these antibodies and IMT in patients with primary hyperlipidemia. We also tried to evaluate the autoantibody titres against various types of mildly oxidized LDL as well as the plasma levels of oxLDL and Lp-PLA2 activity in relation to Achilles tendon thickness (ATT) determined by sonography in heterozygous FH patients Besides that the present study intented to to evaluate by US changes of the AT echostructure and thickness in FH patients undergoing statin treatment.. ΜATERIALS AND METHODS Eighty unrelated patients with heterozygous FH participated in the study. Eighty normolipidemic, sex- and age-matched, apparently healthy volunteers were also included in the study. During the study FH patients were administered only atorvastatin for 12 months, at mean dose 20±10 mg daily. A follow-up examination was performed in all patients within 12 months. The IMT measurements were performed the same day as the blood collection with a high-resolution B mode ultrasound machine and Achilles tendon thickness (ATT) and echostructure were also studied by ultrasonography. RESULTS-CONCLUSIONS The study results showed that: -IMT values were significantly associated with age, systolic blood pressure and serum triglyceride levels, whereas no correlation was found between IMT values and antibody titers against all types of either oxLDL or oxLDL(–) -ATT values were positively correlated with autoantibody titers against oxLDLP and oxLDLD, however; in multiple regression analysis, ATT was independently associated only with the autoantibody titers against oxLDLD. We concluded that the IgG autoantibody titers against oxLDLD but not oxLDL or Lp-PLA2 may play an important role in the pathogenesis of Achilles tendon xanthomas in FH patients. -The plasma PAF-AH mass and activity were higher in hyperlipidemic patients compared to controls, whereas the HDL-PAF-AH activity, as well as the serum PON1 activities were not significantly different between the studied groups. When hyperlipidemic patients were divided into 2 subgroups according to their IMT values (IMT <0.7 mm and IMT ?0.7 mm) patients with IMT ?0.7 mm had significantly higher age, and serum triglyceride concentrations, whereas no difference was found in the plasma PAF-AH mass and activity as well as in the HDL-PAF-AH activity between the 2 studied subgroups. The same phenomenon was observed for serum PON1 activities. In a multivariate analysis, only the age was significantly correlated with IMT values (p<0.05). Neither the total plasma PAF-AH mass and activity nor the HDL-PAF-AH activity are associated with early carotid atherosclerosis. -Statin treatment reduces ATT in FHpatients with normal AT echostructure. Ultrasound detects AT structural involvement and is useful in the monitoring of response to treatment -In addition, the present study demonstrates for the first time that Achilles tendon thickening as well as Achilles tendon echogenicity is associated with carotid atherosclerosis in FH patients. Thus, patients with increased Achilles tendon thickness and/or abnormal echogenicity may require more intensive lipid lowering therapy (EN)

doctoralThesis

Πάχος έσω-μέσου χιτώνα καρωτίδων αρτηριών (EL)


Greek

2011


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρική Τμήμα Ιατρικής Τομέας Παθολογικός Κλινική Πνευμονολογική Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)