Βιοστατιστική διερεύνηση των κακοηθών νεοπλασμάτων της στοματικής κοιλότητας στην Ελλάδα

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1992 (EN)
Βιοστατιστική διερεύνηση των κακοηθών νεοπλασμάτων της στοματικής κοιλότητας στην Ελλάδα (EL)

Κωνσταντίνος, Ρήγας (EL)

Αντωνιάδης, Γρηγόριος (EL)
Κωνσταντίνος, Ρήγας (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
Σκεύας, Αντώνιος
-

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ, ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΑΚΟΗΘΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΙΩΝ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΦΑΡΥΓΓΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΣΥΕ. ΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ 1969 ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1982 ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΘΗΚΑΝ 6796 ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ-ΦΑΡΥΓΓΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΟ 228348 ΚΑΚΟΗΘΩΝΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΗΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 3%. ΤΟ 47,4% ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ, ΤΟ 21,4% ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΑ (ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ), ΤΟ 19,8% ΣΤΟΝ ΦΑΡΥΓΓΑ, ΤΟ 9,8% ΣΤΟΥΣ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΣΙΕΛΟΓΟΝΟΥΣ ΑΔΕΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟ 2,3% ΣΕ ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΥΓΓΑ, ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΛΕΩΝ ΤΟ 61,4% ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΑΤΟΜΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ, ΑΛΙΕΙΑ ΚΛΠ. ΤΑ 1685 ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΗΤΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 67,1% ΗΤΑΝ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΧΕΙΛΟΥΣ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ, ΦΑΡΥΓΓΑ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ 0,812 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΝΑ 100.000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1956-60 ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΑΝΟΔΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΦΘΑΝΕΙ ΣΕ 1,786 ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΑΝΑ 100.000 ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 1981-85 . (EL)
THIS STUDY DEALS WITH THE INCIDENCE AND MORTALITY MALIGNANT NEOPLASMS OF ORAL CAVITY AND PHARYNX, ACCORDING TO DATA PROVIDED BY THE NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF GREECE. WE FOUND THAT AMONG 228348 CASES OF MALIGNANT NEOPLASMS, 6796 CASES CONCERNED THE ORAL CAVITY AND PHARYNX, AN AVERAGE OF 3% OF ALL NEOPLASMS REPORTED. 47,4% OF MALIGNANT NEOPLASMS WERE LOCATED ON THE LIP, 21,4% IN THE ORALCAVITY (PARTICULARLY THE TONGUE), 19,8% IN THE PHARYNX, 9,8% IN THE MAJOR SALIVARY GLANDS AND 2,3% IN NON DEFINED PARTS OF THE LIP, ORAL CAVITY AND PHARYNX. 61,4% OF NEW CASES RECORDED FROM 1969 TO 1982 REFERED TO PEOPLE ENGAGED WITH AGRARIAN WORK; CATTLE-REARING, FISHING ETC., 1685 OF THE CASES (67,1%) WERE MALIGNANT NEOPLASMS OF THE LIP. SPECIFIC MORTALITY RATE FROM MALIGNANT NEOPLASMS OF ORAL PHARYNX COVERED 0.812 CASES IN A POPULATION OF 100.000 FOR PERIOD 1956-60,WITH A DESCENDING DEVELOPMENT OF 1786 DEATHS FOR PERIOD 1981-85. (EN)

doctoralThesis

Επιδημιολογία κακοηθών νεοπλασμάτων στόματος (EL)


Greek

1992


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)