Ο τρόπος ζωής και το επίπεδο υγείας των νοσηλευτών

 
This item is provided by the institution :
University of Ioannina
Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Ο τρόπος ζωής και το επίπεδο υγείας των νοσηλευτών (EL)

Παππά, Νούλα Α. (EL)

Παππά, Νούλα Α. (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (EL)
Αλαμάνος, Ιωάννης (EL)
-

Σκοπός της διατριβής ήταν να καταγράψουμε την συχνότητα των συμπεριφορών υγείας τους νοσηλευτικού προσωπικού. Οι συμπεριφορές που καταγράψαμε ήταν: 1) του καπνίσματος, 2) της κατανάλωσης αλκοόλ, 3) του δείκτη μάζα σώματος με τα ποσοστά ελλιποβαρών, υπέρβαρων και παχύσαρκων νοσηλευτών. Επίσης μελετήσαμε την αυτοεκτιμώμενη υγεία των νοσηλευτών και τέλος εκτιμήσαμε τις σχέσεις των δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών με τις συμπεριφορές υγείας και την αυτοεκτιμώμενη υγεία. Ένα τυχαίο δείγμα επιλέχθηκε από τα επτά νοσοκομεία της ΒΔ Ελλάδας. Το δείγμα αποτέλεσαν νοσηλευτές κάθε εκπαιδευτικής κατηγορίας και από κάθε τμήμα του κάθε νοσοκομείου. Τα δεδομένα προήρθαν από ερωτηματολόγιο το οποίο διανεμήθηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό σε όλα τα νοσοκομεία της Βορειοδυτικής Ελλάδας το 2001. Υπολογίστηκαν οι συχνότητες των συμπεριφορών υγείας. Λογιστική παλινδρόμηση χρησιμοποιήθηκε για να μελετηθούν οι σχέσεις των δημογραφικών και εργασιακών χαρακτηριστικών με τις συμπεριφορές υγείας και την αυτοεκτιμώμενη υγεία των νοσηλευτών. Η ανάλυσή μας έδειξε ότι μεγάλο ποσοστό νοσηλευτών καπνίζει (46%). Ειδικότερα το 45.3% των γυναικών και το 51.2% των ανδρών νοσηλευτών είναι καπνιστές. Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι κοινωνικοδημογραφικοί παράγοντες δεν είχαν ανεξάρτητη σχέση με το κάπνισμα και από τους παράγοντες της εργασίας μόνο η εργασία σε κυκλικό ωράριο είχε ανεξάρτητη επίδραση στο κάπνισμα. Οι περισσότεροι νοσηλευτές δηλώνουν ότι κάνουν περιστασιακή κατανάλωση αλκοόλ. Ο μέσος ΔΜΣ των νοσηλευτών ήταν 24.34. Πιο συγκεκριμένα των ανδρών ήταν 27.70, ενώ των γυναικών ήταν 23.87. Ανεξάρτητη επίδραση στην παχυσαρκία είχε το ανδρικό φύλο (ΛΑ 8.98, [ 95% ΔΕ 3.13-25.78] p=0.000), η ηλικία για κάθε ένα έτος αύξησής της (ΛΑ 1.12 [95% ΔΕ 1.03-1.21] p=0.006), η ηλικία 35-44 έτη (ΛΑ 3.36[95% ΔΕ 1.19-9.48] p=0.022) καθώς και η ηλικία 45-55 έτη (ΛΑ 7.20 [95% ΔΕ 1.45-35.76] p=0.016). H έρευνά μας καταλήγει ότι το νοσηλευτικό προσωπικό της ΒΔ Ελλάδας έχει αδύναμο προφίλ υγείας. Συμπερασματικά οι συμπεριφορές υγείας του νοσηλευτικού προσωπικού ίσως αντικατοπτρίζουν τις γενικότερες τάσεις και κουλτούρα του γενικού πληθυσμού της Ελλάδας. Επιπλέον φαίνεται ότι οι νοσηλευτές δεν λαμβάνουν υπόψη τις συμπεριφορές υγείας, όταν εκτιμούν το επίπεδο της υγείας τους, κάτι που ίσως θα μπορούσε να επηρεάζει την ικανότητά τους να προάγουν υγιεινές συμπεριφορές και να εκπαιδεύουν τους ασθενείς σε θέματα προληπτικής ιατρικής. (EL)
We aimed to determine the prevalence of smoking, alcohol consumption, average body mass index (BMI), the prevalence of underweight, overweight and obesity among nurses and self rated health among nurses working in hospitals in NW Greece. We also tried to identify sociodemographic and work related variables that were associated with these health related behaviours. A random sample of nurses was selected from seven hospitals of NorthWest Greece. The sample consisted of nurses of all educational groups and from every hospital department of each hospital. A self-administered questionnaire was distributed to 443 nurses. Prevalence of the health related behaviours is estimated. Regression analysis was used to examine the relationship between sociodemographic and work related characteristics and health related behaviours -as well as SRHamong the nurses. Our analysis showed that almost half of the nurses’ smoked (46%). Moreover 51% of the male nurses and 45% of the female nurses reported being current smokers. Smoking was independently associated only with rotating shift work according to multiple logistic regression analysis. We also revealed that most of our sample occasionally consumes alcohol; Τhe mean BMI of our sample was 24.34 (women 23.87, men 27.70). Male gender (OR 8.98, [ 95% CI 3.13-25.78] p=0.000) and age (OR 1.12 [95% CI 1.03-1.21] p=0.006) were independently associated with obesity. While health related behaviours were not independently associated with overweight or obesity. Our study also indicates that the health profile of nurses in Greece is relatively poor for this occupational group. We conclude that the high proportion of smokers and overweight nurses, the relatively low level of regular physical activity, as well as the low level of alcohol consumption, and the relatively healthy dietary habits found among the Greek nurses may reflect the respective trends in the general Greek population. In addition our study implies that some major health related behaviours are not considered directly by the group of nurses studied when self rating their health. This may have a negative impact on their ability to promote health in their patient population. (EN)

doctoralThesis

Νοσηλευτές (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Greek

2011


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής και Ψυχικής Υγείας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)