Μελέτη ενδοκυττάριου φωσφόρου σε πρόωρα νεογνά κατά τους δύο πρώτους μήνες της ζωής τους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

1987 (EN)
Μελέτη ενδοκυττάριου φωσφόρου σε πρόωρα νεογνά κατά τους δύο πρώτους μήνες της ζωής τους (EL)

Βριώνη, Γεωργίου (EL)

Βριώνη, Γεωργίου (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)
Λαπατσάνης, Πέτρος (EL)
-

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ 15 ΠΡΟΩΡΑ ΝΕΟΓΝΑ, ΜΕ ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, <2500 G ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑ ΚΥΗΣΗΣ 32-36 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ. ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗΘΗΚΑΝ ΗΤΑΝ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΟΥ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΣΤΑ ΕΡΥΘΡΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟ ΧΩΡΟ, ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΚΑΙ Η ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ, Η ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ ΚΑΙ ΤΟ 2.3 ΔΙΦΩΣΦΟΓΛΥΚΕΡΙΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΥΡΩΝ ΠΡΟΣ ΚΡΕΑΤΙΝΗ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΡΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΗΤΑΝ ΧΑΜΗΛΟ ΤΗΝ 1Η ΜΕΡΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ. ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΩΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΔΕΙΞΕ Ο ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ. ΑΝΤΙΘΕΤΑ Ο ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΕΔΕΙΞΕ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΟΔΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΚΥΤΤΑΡΙΟ. Η ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ ΠΡΟΣ ΦΩΣΦΟΡΟ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΦΩΣΦΟΑΝΙΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΒΡΕΘΗΚΕ ΝΑΕΧΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΟ ΦΩΣΦΟΡΟ. ΠΙΘΑΝΟΝ ΑΥΤΗ ΟΝΤΑΣ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΣΜΕΝΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΦΩΣΦΟΑΝΙΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΟ ΧΩΡΟ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΥΡΙΩΝ ΦΩΣΦΟΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ, ΑΤΡ ΚΑΙ 2,3 DPG ΥΠΟΔΗΛΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΩΡΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΙΜΙΑ. (EL)
IN THIS WORK FIFTEEN PREMATURE NEONATES WITH BIRTH WEIGHTS LESS THAN 2500 G AND32-36 WEEKS OF GESTATION WERE STUDIED DURING THE FIRST TWO MONTHS OF LIFE. THEPARAMETERS STUDIED WERE THE LEVELS OF INORGANIC PHOSPHATE IN RED CELL AND THE EXTRACELLULAR PLASMA, THE PLASMA CALCIUM AND ALKALINE PHOSPHATASE, THE ORGANIC PHOSPHATES OF ATP AND 2,3 DPG IN THE ERYTHROCYTES. BLOOD CALCIUM WAS LOW IN THE1ST DAY OF LIFE BUT CORRECTED WITHIN TWO WEEKS. PLASMA PHOSPHATE SHOWED A PARALLEL BUT FAR SMALLER INCREASE IN THE FIRST TWO WEEKS AND STABILIZED THEREAFTER.IN CONTRAST RED CELL PHOSPHATE SHOWED A STEADY AND SIGNIFICANT INCREASE ALL THROUGH THE TWO MONTHS. THIS CHANGE IN INTRACELLULAR PHOSPHATE SEEMS TO BE INDEPENDED OF PLASMA PI CHANGES. BECAUSE OF THAT AN INCREASE IN THE RED CELL PI TO PLASMA PI RATIO WAS OBSERVED SUGGESTING A MORE COMPLEX MECHANISM OF PI TRANSPORT ACROSS THE MEMBRANE THAN FACILITATED DIFFUSION. THE PHYSIOLOGICAL DECREASE IN RED CELL HAEMOGLOMBIN CALCULATED FROM HAEMATOCRIT WAS NEGATIVELY RELATED TO THE INCREASE IN RED CELL PHOSPHATE. IT PROBABLY INDICATES A ROLE OF THIS HIGHLY CHARGED PROTEIN AFFECTING THE ANION DISTRIBUTION ACROSS THE CELL MEMBRANE. THE INCREASES OF THE RED CELL ORGANIC PHOSPHATE ATP AND 2,3 DPG INDICATE THE NEONATAL ADAPTION TO THE PHYSIOLOGIC ANEMIA THAT OCCURS FOR THE BETTER OXYGENATION OF THE TISSUES. (EN)

doctoralThesis

Νεογνολογία (EL)


Greek

1987


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)