Λοιμώξεις σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς

 
This item is provided by the institution :
University of Ioannina
Repository :
Repository of UOI Olympias
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2011 (EN)
Λοιμώξεις σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς (EL)

Λώλα, Ιωάννα (EL)

Λώλα, Ιωάννα (EL)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός Εργαστήριο Μικροβιολογίας (EL)
Αποστολάκης, Ευστράτιος (EL)
-
Μαυρίδης, Ανέστης

Σκοπός: Να μελετηθούν η συχνότητα, τα χαρακτηριστικά και οι παράγοντες κινδύνου των λοιμώξεων στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση με και χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία. Υλικό και Μέθοδοι: Μέσα σε μία περίοδο 22 μηνών μελετήθηκαν διαδοχικά όλοι οι ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση. Καταγράφηκαν προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά στοιχεία και διερευνήθηκε η συσχέτισή τους με την ανάπτυξη των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε με το SPSS 15.0. Αποτελέσματα: Aπό τους 172 ασθενείς, 24 (13,95%) ανέπτυξαν ενδονοσοκομειακή λοίμωξη, 8 (4,65%) είχαν επιφανειακή λοίμωξη στη στερνοτομή, 5 (2,9%) ανέπτυξαν λοίμωξη από κεντρικό καθετήρα, 4 (2,32%) είχαν πνευμονία, 9 (5,23%) βακτηριαιμία, 1 (0,58%) μεσοθωρακίτιδα, 1 (0,58%) λοίμωξη χειρουργικού τραύματος, 1 (0,58%) ουρολοίμωξη και 1 (0,58%) λοίμωξη λόγω ενδοαορτικού ασκού. Η θνητότητα ήταν 25% μεταξύ των ασθενών με λοίμωξη, ενώ η συνολική 3.48%. Τα αποτελέσματα από τις καλλιέργειες έδειξαν ίση συχνότητα σε Gram-θετικούς κόκκους και Gram-αρνητικά βακτήρια. Παράγοντες κινδύνου απετέλεσαν ο σακχαρώδης διαβήτης (OR 5.92, CI 1.56 to 22.42, p=0.009), η μεγάλη διάρκεια του μηχανικού αερισμού (OR 1.30, CI 1.005 to 1.69, p=0.046), οι σοβαρές επιπλοκές στη Μονάδα (OR 18.66, CI 3.36 to 103.61, p=0.001), όπως επίσης και η επανείσοδος στη Μονάδα (OR 8.59, CI 2.02 to 36.45, p=0.004). Συμπεράσματα: Ο σακχαρώδης διαβήτης, η παράταση του μηχανικού αερισμού, οι σοβαρές επιπλοκές και η επαναεισαγωγή στη Μονάδα απετέλεσαν προδιαθεσικούς παράγοντες ανάπτυξης λοίμωξης. (EL)
Background: Nosocomial infections after cardiac surgery represent serious complications associated with substantial morbidity, mortality and economic burden. This study was undertaken to evaluate the frequency, characteristics, and risk factors of microbiologically documented nosocomial infections after cardiac surgery in a Cardio-Vascular Intensive Care Unit (CVICU). Methods: All patients who underwent open heart surgery between May 2006 and March 2008 were enrolled in this prospective study. Pre-, intra- and postoperative variables were collected and examined as possible risk factors for development of nosocomial infections. The diagnosis of infection was always microbiologically confirmed. Results: Infection occurred in 24 of 172 patients (13.95%). Out of 172 patients, 8 patients (4.65%) had superficial wound infection at the sternotomy site, 5 patients (2.9%) had central venous catheter infection, 4 patients (2.32%) had pneumonia, 9 patients (5.23%) had bacteremia, one patient (0.58%) had mediastinitis, one (0.58%) had harvest surgical site infection, one (0.58%) had urinary tract infection, and another one patient (0.58%) had other major infection. The mortality rate was 25% among the patients with infection and 3.48% among all patients who underwent cardiac surgery compared with 5.4% of patients who did not develop early postoperative infection after cardiac surgery. Culture results demonstrated equal frequencies of gram-positive cocci and gram-negative bacteria. A backward stepwise multivariable logistic regression model analysis identified diabetes mellitus (OR 5.92, CI 1.56 to 22.42, p=0.009), duration of mechanical ventilation (OR 1.30, CI 1.005 to 1.69, p=0.046), development of severe complications in the CICU (OR 18.66, CI 3.36 to 103.61, p=0.001) and re-admission to the CVICU (OR 8.59, CI 2.02 to 36.45, p=0.004) as independent risk factors associated with development of nosocomial infection after cardiac surgery. Conclusions: We concluded that diabetes mellitus, the duration of mechanical ventilation, the presence of complications irrelevant to the infection during CVICU stay and CVICU re-admission are independent risk factors for the development of postoperative infection in cardiac surgery patients. (EN)

doctoralThesis

Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (EL)

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (EL)
University of Ioannina (EN)

Greek

2011


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Ιατρικής Τμήμα Ιατρικής Τομέας Λειτουργικός - Κλινικοεργαστηριακός Εργαστήριο Μικροβιολογίας (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)