συλλογή | 9.837 τεκμήρια

Φορέαςi : Ακαδημία Αθηνών  

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

Το Κέντρο καλύπτει πλήρως τον κλάδο της Ιστορίας του πατρίου δικαίου, και αποτελεί, με τις έρευνές του και τα δημοσιεύματά του, το κύριο όργανο μελέτης και προβολής αποκλειστικά του ελληνικού δικαίου όπως επίσης και των επιδράσεών του επί των άλλων δικαίων της αρχαιότητος.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Μελέτη (9837), Τμήμα έκδοσης (3772), Κεφάλαιο (3772), Επετηρίδα (279), Βιβλίο (63), Χειρόγραφο (1), Έγγραφο (1)