συλλογή | 776 τεκμήρια

Φορέαςi : Ακαδημία Αθηνών  

Πάροχος υπηρεσίας : Ακαδημία Αθηνών  

Στόχος του Kέντρου είναι η συλλογή, μελέτη και προβολή πηγών που αφορούν στην ιστορία του μητροπολιτικού, περιφερειακού και απόδημου ελληνισμού από το 19ο αιώνα και εξής. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνεται χειρόγραφο ή μικροφωτογραφημένο υλικό, διατηρείται βιβλιοθήκη, εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα, πραγματοποιούνται εκδόσεις και οργανώνονται δραστηριότητες σχετιζόμενες με την πραγμάτωση των στόχων του.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Βιβλίο (651), Επιστημονικό άρθρο (93), Άρθρο (93), Τμήμα περιοδικού (87), Τμήμα έκδοσης (87), Χάρτης (32), Τεύχος περιοδικού (6)