αποθετήριο | 361 τεκμήρια

Φορέαςi : Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών εγκαινιάστηκε ως περιοδική επιστημονική έκδοση του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών το 1977. Οι πρωτότυπες εργασίες, τα κείμενα και οι βιβλιοκρισίες που δημοσιεύονται - μετά από κρίση - στους τόμους του Δελτίου κωδικοποιούν τον ερευνητικό προσανατολισμό του ιδρύματος και ασχολούνται αποκλειστικά με την επιστημονική μελέτη του μικρασιατικού ελληνισμού σε όλες τις φάσεις της ιστορίας του και σε όλες τις πτυχές του πολιτισμού του. Στo περιοδικό συμπεριλαμβάνονται και τα χρονικά των δράσεων του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (361), Τμήμα έκδοσης (361), Επιστημονικό άρθρο (326), Άρθρο (326), Κριτική (58), Βιβλιοκρισία / Βιβλιοπαρουσίαση (58), Νεκρολογία (17), Σημείωμα / Σχόλιο (5), Εφήμερα (5), Παράρτημα (2), Σημείωμα εκδότη (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (207), Book reviews (58), Annals (30), Obituaries (17), From the Archive (17), Workshop (5), Interventions (5), Review essay (4), Testimonies (3), Supplement (2), Editors (1), The Building (1), Other Archives (1)