αποθετήριο | 736 τεκμήρια

Φορέαςi : Όμιλος Μελέτης του Ελληνικού Διαφωτισμού (ΟΜΕΔ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Tο περιοδικό ειδικεύεται στη μελέτη της πρόσληψης των ιδεών του ευρωπαϊκού 18ου αιώνα στον ελληνικό χώρο και γενικότερα στη νοτιοανατολική Eυρώπη. Φιλοξενεί επίσης μελέτες για την ιστορία του έντυπου βιβλίου. Σε κάποιες περιπτώσεις δημοσιεύει άρθρα που χρονολογικά αναφέρονται στην προ του 18ου αιώνα εποχή αλλά και στον 19ο, καθώς ενδιαφέρεται να διερευνήσει τις ρίζες αλλά και τις επιβιώσεις του Nεοελληνικού Διαφωτισμού. Γλώσσες των δημοσιευμάτων του είναι, εκτός από την ελληνική, η αγγλική, γαλλική, ιταλική και γερμανική.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (736), Τμήμα έκδοσης (736), Μελέτη (440), Άρθρο (181), Σημείωμα / Σχόλιο (95), Εφήμερα (95), Αρχικές σελίδες (58), Ευρετήριο / Κατάλογος (30), Τελευταίες σελίδες (20), Προλογικό σημείωμα (3), Πίνακας περιεχομένων (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Μελετήματα (440), Παρασχολήματα (89), Χρονικά – Σχόλια (74), Front Matter (58), Ευρετήρια (30), Back Matter (20), Χρονικά – Ειδήσεις (12), Τα χρονικά (6), Προλεγόμενα (3), Σχόλια (2), Σημειώματα (1)