αποθετήριο | 94 τεκμήρια

Φορέαςi : Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση (ΕΕΣΜΝΕΔ)  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Τo Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια είναι ένα έγκριτο διεθνές ηλεκτρονικό περιοδικό ανοικτής πρόσβασης, που εκδίδεται από την Εταιρεία Έρευνας των Σχέσεων του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση (ΕΕΣΜΝΕΔ) και στο οποίο δημοσιεύονται πρωτότυπες εργασίες με αντικείμενο τις σχέσεις του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού με τη Δύση κατά την περίοδο από τον 4ο έως και τον 18ο αιώνα. Το περιοδικό δέχεται προς δημοσίευση άρθρα από ένα ευρύ πεδίο ερευνητικών αντικειμένων με ιδιαίτερη έμφαση στην ιστορία, τη φιλολογία, την αρχαιολογία, την ιστορία των θεσμών και την αρχειακή έρευνα. Στα Ἑῷα καὶ Ἑσπέρια δημοσιεύονται επίσης βιβλιοπαρουσιάσεις-βιβλιοκρισίες. Οι μελέτες μπορούν να υποβάλλονται στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική γλώσσα. Η διαδικασία κρίσης και δημοσίευσης εξασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο των μελετών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα έκδοσης (94), Τμήμα περιοδικού (93), Επιστημονικό άρθρο (82), Άρθρο (82), Κριτική (8), Βιβλιοκρισία / Βιβλιοπαρουσίαση (8), Νεκρολογία (3), Παράρτημα (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (69), GREEK COMMUNITIES AND EUROPEAN WORLD (13TH-19TH C.). PATTERNS OF SELF-ADMINISTRATION, SOCIAL ORGANIZATION, IDENTITIES (13), New Books (8), Obituaries (3), Back matter (1)