αποθετήριο | 816 τεκμήρια

Φορέαςi : Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Από το 1953 έως σήμερα η Ελληνική Γεωλογική Εταιρία εκδίδει το Δελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής εταιρίας, Bulletin of the Geological Society of Greece, συνεισφέροντας στη διάδοση γνώσεων και πληροφοριών σε ότι αφορά ερευνητικές δραστηριότητες στον Ελλαδικό χώρο.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (816), Τμήμα έκδοσης (816), Επιστημονικό άρθρο (746), Άρθρο (746), Αρχικές σελίδες (70)