αποθετήριο | 16.714 τεκμήρια

Φορέαςi : Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Ελλάνικος" (Hellanicus) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί την υπηρεσία κατάθεσης των ψηφιακών τεκμηρίων τα οποία παράγονται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τα οποία ως επί το πλείστον δεν είναι διαθέσιμα μέσω εμπορίου.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Διπλωματική εργασία (15988), Μεταπτυχιακή εργασία (7755), Πτυχιακή εργασία (7605), Διδακτορική διατριβή (628), Τμήμα περιοδικού (3), Επιστημονικό άρθρο (3), Άρθρο (3), Τμήμα έκδοσης (3), Βιβλίο (1), Τεκμήριο συνεδρίου (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Γκρίζα Βιβλιογραφία (16003), Μεταπτυχιακές διατριβές (7807), Πτυχιακές διατριβές (7565), Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (2179), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (1911), Τμήμα Γεωγραφίας (895), Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (887), Τμήμα Περιβάλλοντος (839), Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (783), Ειδικές Συλλογές (699), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (695), Τμήμα Κοινωνιολογίας (674), Διδακτορικές διατριβές (631), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (537), Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων (523), Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (522), Συλλογή σπάνιου υλικού (500), Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ (469), Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (465), Τμήμα Μαθηματικών (451), Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών (451), Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε. (428), Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (401), Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (379), Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (376), Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (341), Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία (334), Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση (327), Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας (316), Πορφυριάδα (305), Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (301), Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού - (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (295), Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (280), Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό (261), Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς (256), Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (221), Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (216), Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (211), Γεωργία και Περιβάλλον (209), Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο (208), Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού (199), Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες (163), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών - (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (151), Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης (145), Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία (143), Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων (132), Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (132), Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση (115), Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (111), Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή (99), Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις (95), Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο (81), Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες (74), Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή (58), Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική (52), Σπουδές στα Μαθηματικά (49), Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (45), Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA (39), Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου (31), Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας (27), Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή (27), Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου (26), Διδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών (26), Γεωγραφία και Σχεδιασμός στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο (26), Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία (26), Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (BIODIV) - (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (23), Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία (23), Κρίση και Ιστορική Αλλαγή (21), Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (9), Επιστήμες Περιβάλλοντος - MSc in Environmental Sciences (5), Εγχειρίδια Βιβλιοθήκης (3), Erasmus Mundus: Περιβαλλοντική Επιστήμη, Πολιτική και Διαχείριση (1)