αποθετήριο | 14.542 τεκμήρια

Φορέαςi : Πανεπιστήμιο Αιγαίου  

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο "Ελλάνικος" (Hellanicus) της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί την υπηρεσία κατάθεσης των ψηφιακών τεκμηρίων τα οποία παράγονται από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος στο πλαίσιο της επιστημονικής και ερευνητικής δραστηριότητάς τους και τα οποία ως επί το πλείστον δεν είναι διαθέσιμα μέσω εμπορίου.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Διπλωματική εργασία (13826), Μεταπτυχιακή εργασία (6679), Πτυχιακή εργασία (6604), Διδακτορική διατριβή (543), Τμήμα περιοδικού (3), Επιστημονικό άρθρο (3), Άρθρο (3), Τμήμα έκδοσης (3), Βιβλίο (1), Τεκμήριο συνεδρίου (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Γκρίζα Βιβλιογραφία (13842), Μεταπτυχιακές διατριβές (6718), Πτυχιακές διατριβές (6578), Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (1857), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (1703), Τμήμα Περιβάλλοντος (797), Τμήμα Γεωγραφίας (727), Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας (713), Ειδικές Συλλογές (693), Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών (657), Τμήμα Κοινωνιολογίας (613), Διδακτορικές διατριβές (546), Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (541), Συλλογή σπάνιου υλικού (500), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (478), Διοίκηση Επιχειρήσεων - ΜΒΑ (442), Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων (432), Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (432), Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (420), Τμήμα Μαθηματικών (416), Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο ΝΑ.Μ.Ε. (390), Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών (374), Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (352), Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (347), Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (334), Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση (324), Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας (313), Πολιτισμική Πληροφορική και Επικοινωνία (309), Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (306), Πορφυριάδα (305), Σχεδιασμός Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού - (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (265), Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (254), Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς (234), Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό (231), Γεωργία και Περιβάλλον (209), Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (206), Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο (195), Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού (193), Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική (192), Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (186), Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (185), Μαθηματική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήμες και τις Σύγχρονες Τεχνολογίες (155), Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών - (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (135), Θεοφράστειο: Περιβαλλοντική και Οικολογική Μηχανική (134), Σχεδίαση Διαδραστικών και Βιομηχανικών Προϊόντων και Συστημάτων (124), Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία (116), Νέες Μορφές Εκπαίδευσης και Μάθησης (103), Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις (94), Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση (88), Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή (80), Διδακτική Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση (72), Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές Επιστήμες (66), Ολιστικά Εναλλακτικά Θεραπευτικά Συστήματα - Κλασσική Ομοιοπαθητική (52), Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου: Ελλάδα, Αίγυπτος, Εγγύς Ανατολή (50), Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο (41), Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (35), Σπουδές στα Μαθηματικά (31), Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη - Executive MBA (29), Γεωγραφία και Σχεδιασμός στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο (26), Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (BIODIV) - (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) (23), Πόλη και Περιβάλλον. Εφαρμοσμένη και Κλινική Κοινωνιολογία (23), Γλωσσολογία Νοτιοανατολικής Μεσογείου (21), Διδακτική Πληροφορικής και Επικοινωνιών (19), Κρίση και Ιστορική Αλλαγή (18), Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου (17), Φύλο, Πολιτισμός και Κοινωνία (12), Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιοποικιλότητας (10), Οικολογική Μηχανική και Κλιματική Αλλαγή (9), Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (4), Επιστήμες Περιβάλλοντος - MSc in Environmental Sciences (3), Εγχειρίδια Βιβλιοθήκης (3), Έρευνα στα Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (2), Erasmus Mundus: Περιβαλλοντική Επιστήμη, Πολιτική και Διαχείριση (1)