αποθετήριο | 2.183 τεκμήρια

Φορέαςi : Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος   

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) δημιούργησε το ιδρυματικό αποθετήριο ΔΙ.ΠΑ.Ε. με σκοπό την ενίσχυση της δέσμευσης του Πανεπιστημίου στην έρευνα και την αριστεία. Βασισμένο σε διεθνείς καλές πρακτικές, το ιδρυματικό αποθετήριο του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναπτύχθηκε ώστε να τηρεί, να διαχειρίζεται, να διατηρεί και να παρέχει πρόσβαση στο σύνολο της πνευματικής παραγωγής της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Μεταπτυχιακή εργασία (789), Διπλωματική εργασία (789), Βιβλίο (1)