αποθετήριο | 14.652 τεκμήρια

Φορέαςi : Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου  

Το ΚΤΙΣΙΣ είναι ένα ιδρυματικό καταθετήριο ανοικτής πρόσβασης το οποίο περιλαμβάνει οποιοδήποτε υλικό έχει σχέση με την έρευνα και τις δραστηριότητες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Το ΚΤΙΣΙΣ συγκεντρώνει την πνευματική ζωή και ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, διαφυλάσσοντας, διαδίδοντας και προωθώντας την επιστημονική έρευνα στην τοπική και διεθνή επιστημονική κοινότητα.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr