αποθετήριο | 4.338 τεκμήρια

Φορέαςi : Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου “Κυψέλη”, είναι ένας διαδικτυακός χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαδίδει το μεγαλύτερο δυνατόν μέρος της πνευματικής και ερευνητικής παραγωγής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και στη φιλοξενία ψηφιακών συλλογών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Αποθετήριο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (3533), Μεταπτυχιακές διατριβές (3453), Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΕΤ) (817), Ψηφιακές Συλλογές (712), Κύπρος: τόποι μνήμης – χώροι τέχνης (680), Διοίκησης Μονάδων Υγείας (ΜΕΤ) (473), Τραπεζική Χρηματοοικονομική (ΜΕΤ) (370), Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΜΕΤ) (319), Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (ΜΕΤ) (260), Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας (ΜΕΤ) (219), Διοίκηση Τεχνολογία και Ποιότητα (ΜΕΤ) (193), Θεατρικές Σπουδές (ΜΕΤ) (148), Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη (ΜΕΤ) (148), Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΜΕΤ) (117), Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις (93), Επιστημών της Αγωγής (ΜΕΤ) (74), Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (MET) (65), Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΜΕΤ) (49), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΜΕΤ) (44), Διδακτορικές διατριβές (41), Επικοινωνία και Δημοσιογραφία (ΜΕΤ) (41), Διπλωματικές διατριβές (39), Αστυνομικές Σπουδές (ΠΡΟΠΤ) (38), Enterprises Risk Management (ΜΕΤ) (36), Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική (ΜΕΤ) (30), Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας (MET) (29), Εκδόσεις Πανεπιστημίου (20), Διοίκηση Επιχειρήσεων - κατεύθυνση Αγροτρόφιμα (MET) (19), Περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (18), Introduction to the History of Cyprus (14), Επιστημών της Αγωγής (ΔΙΔ) (14), Δημοσιεύσεις Διοικητικού Προσωπικού (8), Δημοσιεύσεις (8), Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΙΔ) (7), Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΔΙΔ) (6), Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό (ΔΙΔ) (6), Open Access - Cyprus National Policy (4), NewsLetter Πλατφόρμα (4), Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας (ΔΙΔ) (4), Απολογισμός ΠΣ Επικοινωνία και Δημοσιογραφία (2), European Commission Funded Resources (1), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΔΙΔ) (1), Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμο (ΠΡΟΠΤ) (1), Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (ΔΙΔ) (1)