αποθετήριο | 2.559 τεκμήρια

Φορέαςi : Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου “Κυψέλη”, είναι ένας διαδικτυακός χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαδίδει το μεγαλύτερο δυνατόν μέρος της πνευματικής και ερευνητικής παραγωγής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και στη φιλοξενία ψηφιακών συλλογών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Αποθετήριο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (1943), Μεταπτυχιακές διατριβές (1889), Κύπρος: τόποι μνήμης – χώροι τέχνης (574), Ψηφιακές Συλλογές (574), Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΕΤ) (484), Διοίκησης Μονάδων Υγείας (ΜΕΤ) (340), Τραπεζική Χρηματοοικονομική (ΜΕΤ) (261), Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΜΕΤ) (247), Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (ΜΕΤ) (129), Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας (ΜΕΤ) (106), Θεατρικές Σπουδές (ΜΕΤ) (75), Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΜΕΤ) (57), Διοίκηση Τεχνολογία και Ποιότητα (ΜΕΤ) (46), Επιστημών της Αγωγής (ΜΕΤ) (43), Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις (42), Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη (ΜΕΤ) (39), Αστυνομικές Σπουδές (ΠΡΟΠΤ) (28), Διπλωματικές διατριβές (28), Διδακτορικές διατριβές (26), Επικοινωνία και Δημοσιογραφία (ΜΕΤ) (23), Διοίκηση Επιχειρήσεων - κατεύθυνση Αγροτρόφιμα (MET) (14), Introduction to the History of Cyprus (11), Εκδόσεις Πανεπιστημίου (11), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΜΕΤ) (10), Επιστημών της Αγωγής (ΔΙΔ) (9), Περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (7), Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (MET) (6), Δημοσιεύσεις Διοικητικού Προσωπικού (6), Δημοσιεύσεις (6), Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΜΕΤ) (5), Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας (ΔΙΔ) (4), Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΔΙΔ) (4), Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό (ΔΙΔ) (4), Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΙΔ) (3), Open Access - Cyprus National Policy (3), NewsLetter Πλατφόρμα (3), Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας (MET) (3), European Commission Funded Resources (1), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΔΙΔ) (1), Enterprises Risk Management (ΜΕΤ) (1), Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (ΔΙΔ) (1)