αποθετήριο | 1.696 τεκμήρια

Φορέαςi : Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου “Κυψέλη”, είναι ένας διαδικτυακός χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαδίδει το μεγαλύτερο δυνατόν μέρος της πνευματικής και ερευνητικής παραγωγής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και στη φιλοξενία ψηφιακών συλλογών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Αποθετήριο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (1199), Μεταπτυχιακές διατριβές (1175), Κύπρος: τόποι μνήμης – χώροι τέχνης (467), Ψηφιακές Συλλογές (467), Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΕΤ) (357), Διοίκησης Μονάδων Υγείας (ΜΕΤ) (296), Τραπεζική Χρηματοοικονομική (ΜΕΤ) (213), Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΜΕΤ) (161), Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (ΜΕΤ) (45), Επιστημών της Αγωγής (ΜΕΤ) (32), Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις (30), Θεατρικές Σπουδές (ΜΕΤ) (26), Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΜΕΤ) (19), Introduction to the History of Cyprus (14), Διδακτορικές διατριβές (13), Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας (ΜΕΤ) (12), Αστυνομικές Σπουδές (ΠΡΟΠΤ) (11), Διπλωματικές διατριβές (11), Επιστημών της Αγωγής (ΔΙΔ) (10), Επικοινωνία και Δημοσιογραφία (ΜΕΤ) (9), Εκδόσεις Πανεπιστημίου (7), Περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (5), Διοίκηση Επιχειρήσεων - κατεύθυνση Αγροτρόφιμα (MET) (5), Απολογισμός ΠΣ Επικοινωνία και Δημοσιογραφία (2), European Commission Funded Resources (1), Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΙΔ) (1), Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας (ΔΙΔ) (1), Δημοσιεύσεις Διοικητικού Προσωπικού (1), Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό (ΔΙΔ) (1), Δημοσιεύσεις (1)