αποθετήριο | 3.583 τεκμήρια

Φορέαςi : Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  

Το Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Ανοικτού Πανεπιστήμιου Κύπρου “Κυψέλη”, είναι ένας διαδικτυακός χώρος ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώνει, να διαχειρίζεται και να διαδίδει το μεγαλύτερο δυνατόν μέρος της πνευματικής και ερευνητικής παραγωγής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και στη φιλοξενία ψηφιακών συλλογών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Αποθετήριο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2795), Μεταπτυχιακές διατριβές (2723), Ψηφιακές Συλλογές (713), Κύπρος: τόποι μνήμης – χώροι τέχνης (681), Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΕΤ) (645), Διοίκησης Μονάδων Υγείας (ΜΕΤ) (450), Τραπεζική Χρηματοοικονομική (ΜΕΤ) (345), Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΜΕΤ) (303), Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος (ΜΕΤ) (200), Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας (ΜΕΤ) (163), Θεατρικές Σπουδές (ΜΕΤ) (116), Διοίκηση Τεχνολογία και Ποιότητα (ΜΕΤ) (104), Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (ΜΕΤ) (95), Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη (ΜΕΤ) (77), Ηλεκτρονικές Δημοσιεύσεις (75), Επιστημών της Αγωγής (ΜΕΤ) (60), Διδακτορικές διατριβές (38), Επικοινωνία και Δημοσιογραφία (ΜΕΤ) (37), Αστυνομικές Σπουδές (ΠΡΟΠΤ) (34), Διπλωματικές διατριβές (34), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΜΕΤ) (28), Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα (ΜΕΤ) (25), Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (MET) (20), Διοίκηση Επιχειρήσεων - κατεύθυνση Αγροτρόφιμα (MET) (17), Enterprises Risk Management (ΜΕΤ) (15), Introduction to the History of Cyprus (14), Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας (MET) (14), Επιστημών της Αγωγής (ΔΙΔ) (13), Εκδόσεις Πανεπιστημίου (12), Εφαρμοσμένη Πληροφορική της Υγείας & Τηλεϊατρική (ΜΕΤ) (9), Περιοδικό ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ (8), Δημοσιεύσεις Διοικητικού Προσωπικού (8), Δημοσιεύσεις (8), Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΙΔ) (7), Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα (ΔΙΔ) (6), Σπουδές στον Ελληνικό πολιτισμό (ΔΙΔ) (5), Open Access - Cyprus National Policy (4), NewsLetter Πλατφόρμα (4), Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας (ΔΙΔ) (4), Απολογισμός ΠΣ Επικοινωνία και Δημοσιογραφία (2), European Commission Funded Resources (1), Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΔΙΔ) (1), Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων (ΔΙΔ) (1)