αποθετήριο | 1.236 τεκμήρια

Φορέαςi : Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών  

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το περιοδικό Μακεδονικά της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών εκδίδεται ανελλιπώς από το 1940 ως σήμερα. Τα περιεχόμενά του αφορούν στην ιστορία του βόρειου ελληνικού χώρου και κυρίως αυτήν της Μακεδονίας, την αρχαιολογία, τις τέχνες, τη λαογραφία και τη γλωσσολογία.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (609), Book reviews (443), Σύμμεικτα (145), Obituary (26), Books received (4), Front Matter (4), Table of contents (4), EMS Publications (1)