αποθετήριο | 123.908 τεκμήρια

Φορέαςi : Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  

Η «Πέργαμος» αποτελεί την Ενιαία Πλατφόρμα Ιδρυματικού Αποθετηρίου / Ψηφιακής Βιβλιοθήκης (ΕΠΙΑΨΒ) του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr