αποθετήριο | 97.006 τεκμήρια

Φορέαςi : Πανεπιστήμιο Πατρών  

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών  

Η Πλειάς αποτελεί σήμερα τη βασική Ψηφιακή Συλλογή ιστορικών ελληνικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) από τον 19ο αιώνα μέχρι την εποχή του μεσοπολέμου (δεκαετίες 1920, 1930). Αποτελεί μια συνεχή και ζωντανή προσπάθεια συστηματικής ψηφιοποίησης ή/και ευρετηρίασης σημαντικών νεο-ελληνικών περιοδικών (κυρίως φιλολογικών και λογοτεχνικών τίτλων) που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κλπ).

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Άρθρο (97006), Τμήμα περιοδικού (97006), Τμήμα έκδοσης (97006), Επιστημονικό άρθρο (60263), Λογοτεχνικό έργο (12221), Διήγημα (5341), Ποίηση (3690), Μυθιστοριογραφία (2356), Θεατρικό (395), Εικόνα (393), Κριτική (58), Μελέτη (56), Συνέντευξη (54), Επιστολή (23), Παρουσίαση (9), Παρτιτούρα (1), Εφήμερα (1), Σημείωμα / Σχόλιο (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Εστία:Περιεχόμενα (10227), Δελτίον της Εστίας:Περιεχόμενα (6425), Πινακοθήκη:Περιεχόμενα (6382), Πανδώρα:Περιεχόμενα (5421), Ο Ρωμηός:Περιεχόμενα (4843), Εκλεκτά Μυθιστορήματα:Περιεχόμενα (4839), Άστυ:Περιεχόμενα (4392), Εφημερίς των Παίδων:Περιεχόμενα (4064), Κλειώ:Περιεχόμενα (2625), Παρνασσός:Περιεχόμενα (1729), Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις:Περιεχόμενα (1662), Αττικόν Μουσείον:Περιεχόμενα (1454), Εθνικόν Ημερολόγιον Βρετού:Περιεχόμενα (1275), Ιλισσός:Περιεχόμενα (868), Παρθενών:Περιεχόμενα (751), Ζακύνθιος Ανθών:Περιεχόμενα (603), Όμηρος:Περιεχόμενα (544), Φιλολογική Ηχώ:Περιεχόμενα (501), Αρμονία:Περιεχόμενα (484), Σαββατιαία Επιθεώρησις:Περιεχόμενα (339), Θελξινόη:Περιεχόμενα (199), Φιλολογία:Περιεχόμενα (197), Ο Αβδηρίτης και του Διαβόλου τα Πηδήματα:Περιεχόμενα (195), Μέλισσα των Αθηνών:Περιεχόμενα (174), Κασταλία:Περιεχόμενα (172), Ευρωπαϊκός Ερανιστής:Περιεχόμενα (148), Εδέμ:Περιεχόμενα (129), Χλόη:Περιεχόμενα (82), Μέλισσα:Περιεχόμενα (23)