Το Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2018 και αποτελεί μετεξέλιξη της Ερευνητικής Μονάδας για την Οικονομία και Πολιτική (ΕΜΕΠΟ). Σκοπός του είναι η μελέτη φαινομένων που συνδέονται με την οικονομία, την ανάπτυξη και τη διακυβέρνηση σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της δράσης του Κέντρου επιχειρείται η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, ημερίδων, συνεδρίων και συναφών επιστημονικών δραστηριοτήτων.


αποθετήριο | 105 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το επιστημονικό περιοδικό «Περιφέρεια» εκδίδεται από το 2012. Τα άρθρα εστιάζουν κυρίως σε θέματα ανάπτυξης λαμβάνοντας υπ’ όψιν στη ανάλυση διαστάσεις τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς χαρακτήρα.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (105), Τμήμα έκδοσης (105), Επιστημονικό άρθρο (74), Άρθρο (74), Κριτική (15), Βιβλιοκρισία / Βιβλιοπαρουσίαση (15), Μελέτη (9), Περίληψη (3), Διπλωματική εργασία (2), Σημείωμα εκδότη (2)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (57), Book Reviews (15), Opinions (10), Research Note (9), Introductory Articles (6), Summaries of Research Studies (3), Editor's note (2), Dissertations (2), Other articles (1)