αποθετήριο | 83 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

The IJLTIC is an international, peer-reviewed journal that publishes articles in the fields of applied linguistics, translation and interpreting studies, discourse studies and intercultural communication studies. The journal aims at promoting the intercultural perspective on language communication, fostering mutual respect both by major languages and linguistic trends for the local but also respect and understanding of the local before the global in terms of coexistence. In other words, the IJLTIC will serve as a platform for exchanging and generating insights into local linguistic and communicational aspects that deserve global attention and into global perspectives and trends that have an impact locally.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (83), Τμήμα έκδοσης (83), Επιστημονικό άρθρο (69), Άρθρο (69), Πίνακας περιεχομένων (5), Ευρετήριο / Κατάλογος (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (69), Foreword (8), Table of Contents (5)