Η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής είναι μία κοινότητα ανθρώπων, οι οποίοι, με αγάπη για τη μουσική, φροντίζουν για την αναβάθμιση, την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της μουσικής στην Ελληνική Εκπαίδευση. Για την επιτυχία του στόχου μας, λειτουργούμε ως φορέας εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων, διεθνών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που πραγματοποιούμε είτε αυτόνομα, είτε μέσω συμπράξεων με άλλους φορείς.