Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α.). H ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. ιδρύθηκε το 2005 από μέλη ΔΕΠ των Ελληνικών Πανεπιστήμιων που θεραπεύουν το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σκοποί της είναι: -η προώθηση της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑA), -η διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας στα πεδία αυτά στη διεθνή και ελληνική επιστημονική κοινότητα, και -η ενεργός συμμετοχή και δημιουργική συμβολή στον διεθνή επιστημονικό διάλογο που αναπτύσσεται στα εν λόγω πεδία. Επιπλέον, επιδιώκεται η επιστημονική υποστήριξη των μελών της ευρύτερης κοινότητας της ΠΕ/ΕΑΑ, δηλαδή των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών και άλλων επαγγελματιών που εμπλέκονται με την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων, καθώς επίσης και η συμβουλευτική στήριξη της Πολιτείας, οργανισμών και θεσμών σε θέματα πολιτικής και λήψης αποφάσεων στο χώρο της ΠΕ/ΕΑΑ.


αποθετήριο | 33 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το περιοδικό «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία» αποτελεί εξαμηνιαία ηλεκτρονική επιστημονική έκδοση της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία – ΕΛ.Ε.ΕΤ.Π.Ε.Α. Δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες και μελέτες στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, με διπλή ανώνυμη κρίση, καθώς επίσης παρουσιάσεις βιβλίων και γενικότερα εκδόσεων και σημαντικών γεγονότων. Φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ένα βήμα επικοινωνίας, διαλόγου και αλληλεπίδρασης στους κόλπους της επιστημονικής και της εκπαιδευτικής κοινότητας που δραστηριοποιείται δυναμικά στη χώρα μας στο πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Π.Ε.Α.).

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (33), Τμήμα έκδοσης (33), Επιστημονικό άρθρο (24), Άρθρο (24), Κριτική (9), Βιβλιοκρισία / Βιβλιοπαρουσίαση (9)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (24), Book Reviews (9)