Αποστολή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής είναι η διασφάλιση και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των στατιστικών της Χώρας. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή εκτελεί την αποστολή της ακολουθώντας τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή στατιστικά πρότυπα σε όλους τους τομείς, ενώ ταυτόχρονα, απαρέγκλιτα τηρεί τους προβλεπόμενους κανόνες και εκπληρεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.


αποθετήριο | 3.530 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)  

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή προσφέρει στο χρήστη του Διαδικτύου όλα τα δημοσιεύματά της δωρεάν για να τα ανοίξει ή αποθηκεύσει, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα πρόσβασης στη στατιστική πληροφορία ως δημόσιο αγαθό. Τα δημοσιεύματα περιλαμβάνουν στοιχεία που απεικονίζουν τις οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές δραστηριότητες, που αναπτύσσονται στον ελληνικό χώρο.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τεύχος περιοδικού (1878), Βιβλίο (1646), Χάρτης (6)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Periodicals (1878), Books (1646), Maps (6)