Σκοπός της Εντομολογικής Εταιρείας είναι η προαγωγή της Επιστήμης της Εντομολογίας. Ειδικότερα η Ε.E.E ενδιαφέρεται και φροντίζει για την ανάπτυξη της εντομολογίας στην Ελλάδα, την διεύρυνση και διάδοση των γνώσεων που αναφέρονται στην ύπαρξη , διασπορά, οικολογία, φυσιολογία, ηθολογία και γενικά στην ζωή εντόμων και ακάρεων και λοιπών αρθροπόδων και κυρίως αυτών που είναι βλαβερά στα φυτά, τα ζώα, τα γεωργικά προϊόντα και τους ανθρώπους. Επίσης ενδιαφέρεται για την μελέτη των ωφελίμων και παραγωγικών εντόμων, των εχθρών και ασθενειών αυτών, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος από την μη ορθολογική χρήση κάθε φύσεως μέσων, εντομοκτόνων και άλλων χημικών ουσιών.


αποθετήριο | 263 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Entomologia Hellenica is a peer review journal which accepts original papers or reviews on all aspects of entomology and acarology i.e. biology and ecology, chemical control, biological control, genetics, behavior, chemical ecology, in agricultural, stored product, forest, urban and natural environments, apiculture, veterinary entomology etc. It includes original papers on basic and applied research, systematics, first records, short communications and reviews.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (263), Επιστημονικό άρθρο (263), Άρθρο (263), Τμήμα έκδοσης (263)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (263)