Το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΕΠΕΕΠ) επιδιώκει να συμβάλλει στον στοχασμό και τη δράση των μελλοντικών – αλλά και των εν ενεργεία εκπαιδευτικών – σε θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική πράξη –σε τυπικό και άτυπο πλαίσιο – προτείνοντας ερευνητικές, επιμορφωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις, στην υλοποίηση των οποίων επιδιώκει τη συμμετοχή τους, και συνδράμοντας στη διάχυση των αποτελεσμάτων τους.


αποθετήριο | 128 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το περιοδικό «Έρευνα στην Εκπαίδευση» επιδιώκει να συμβάλλει στον διεθνή επιστημονικό διάλογο σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών και όλων, χωρίς καμία διάκριση, των επί γης ανθρώπων.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (128), Τμήμα έκδοσης (128), Επιστημονικό άρθρο (123), Άρθρο (123), Αρχικές σελίδες (5)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (123)