Στόχος του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας, του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είναι η υποστήριξη της γλωσσολογικής έρευνας σε ένα περιβάλλον κοινωνικών επιστημών μέσω της καλλιέργειας εθνογραφικού προσανατολισμού στη συλλογή και την ανάλυση γλωσσικών δεδομένων.


αποθετήριο | 31 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το AWPEL είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό με κριτές (blind double peer-review) αφιερωμένο στην εθνογραφική μελέτη της γλώσσας από διάφορες σκοπιές, το οποίο εκδίδεται από το Εργαστήριο Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας (ΕΕΠΓ) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Λέσβο. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός διεπιστημονικού φόρουμ για την προώθηση της εθνογραφικής γλωσσολογίας.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (31), Επιστημονικό άρθρο (31), Άρθρο (31), Τμήμα έκδοσης (31)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (31)