Ο ΕΟΠΕ αποτελεί ΝΠΙΔ, Αστικό Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, λειτουργεί πάντα σύμφωνα με την αρχή της Δημοκρατίας, την τήρηση, τον σεβασμό και την προάσπιση του Ελληνικού Συντάγματος και των Νόμων του Κράτους, με βάση τον εθελοντισμό, την διάθεση προσφοράς και την προσπάθεια διάδοσης και προώθησης της Πολιτικής Επιστήμης, υιοθετώντας –παράλληλα- τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών όπως αυτές καταγράφονται στο Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς επίσης και το σύνολο των κανόνων του ανθρωπιστικού δικαίου.


αποθετήριο | 155 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Το HAPSc Policy Briefs Series είναι ένα επιστημονικό περιοδικό του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ), που εκδίδεται με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Οικονομικών και Διοίκησης της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, του Εργαστηρίου Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Κέντρου Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ΚΕΠΕΤ) του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης και Διαπανεπιστημιακής Συνεργασίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EduTRIP) που έχει ως βάση της το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (155), Επιστημονικό άρθρο (155), Άρθρο (155), Τμήμα έκδοσης (155)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Articles (155)