Τo «Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας» ιδρύθηκε το 2012. Συνιστά αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα την Αθήνα. Ιδρυτές του είναι μέλη ΔΕΠ και επιστήμονες εξειδικευμένοι στην Οικονομική και το Επιστημονικό Management της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η επιστημονική συμβολή στο πεδίο των Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας.


αποθετήριο | 138 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  

Η θεματολογία των Συνεδρίων “Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, Καινοτομία και Οικονομία” καλύπτει όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας, της Καινοτομίας και τις σχέσεις τους με την Οικονομία.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τεκμήριο συνεδρίου (128), Επιστημονικό άρθρο (128), Άρθρο (128)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Εισηγήσεις (128)