Το ΕΜΠ δομήθηκε κατά τα πρότυπα του «Ηπειρωτικού» (Continental) ευρωπαϊκού συστήματος εκπαίδευσης των μηχανικών, με γερό θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών, κανονική διάρκεια πέντε ετών με θεσμοθετημένο βάρος 300 διδακτικών μονάδων και συνακόλουθη ισοδυναμία με το επίπεδο «Master» του αγγλοσαξονικού συστήματος σπουδών. Η μεγάλη εθνική προσφορά και η κατάκτηση μιας διεθνώς διακεκριμένης θέσης από το ΕΜΠ οφείλονται στις υψηλές του προδιαγραφές, την υψηλή ποιότητα διδασκόντων και διδασκομένων και το ικανοποιητικό επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής. Οι απόφοιτοι του ΕΜΠ υπήρξαν ο κύριος επιστημονικός μοχλός της αυτοδύναμης προπολεμικής ανάπτυξης και μεταπολεμικής ανασυγκρότησης, στελεχώνοντας τις δημόσιες και ιδιωτικές τεχνικές υπηρεσίες και εταιρείες με επιστήμονες μηχανικούς, που κατά γενική ομολογία δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους και παράλληλα κατέλαβαν σπουδαίες θέσεις δασκάλων και ερευνητών στην ελληνική αλλά και τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα. Το ΕΜΠ είναι σήμερα, ως εκ της θεσμοθετημένης δομής του, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ), λειτουργεί υπό την εποπτεία του κράτους ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά του δημόσιου συμφέροντος και είναι πλήρως αυτοδιοικούμενο. Τα όργανα του Ιδρύματος είναι το Συμβούλιο, ο Πρύτανης και η Σύγκλητος.


αποθετήριο | 56.096 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Κεντρική Βιβλιοθήκη Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  

Μέσω του DSpace@NTUA συλλέγεται, αποθηκεύεται, ευρετηριάζεται, διατηρείται και διανέμεται ψηφιακά το ερευνητικό έργο των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΕΜΠ. Συγκεκριμένα λειτουργεί ως Ιδρυματικό Αποθετήριο για τις διπλωματικές και μεταπτυχιακές εργασίες, διδακτορικές διατριβές, καθώς και τις δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ. Επίσης περιλαμβάνεται ψηφιοποιημένο υλικό (βιβλία και περιοδικά) από την Ιστορική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Κεντρική Βιβλιοθήκη Ε.Μ.Π. (56096), Ιδρυματικό Αποθετήριο (53987), Δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. σε περιοδικά (21397), Διπλωματικές Εργασίες (16126), Δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. σε συνέδρια (6679), Μεταπτυχιακές Εργασίες (5356), Ιστορική βιβλιοθήκη (2109), Ελληνικά Περιοδικά (1767), Διδακτορικές Διατριβές (1723), Διαλέξεις (1368), Δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. (1238), Αρχιμήδης (986), Προμηθεύς (781), Ελληνική Επιστημονική & Τεχνική Βιβλιογραφία (1830-1940) (342), Προμηθεύς, 1890 (293), Προμηθεύς, 1891 (291), Προμηθεύς, 1892 (196), Αρχιμήδης, 1906-1910 (186), Αρχιμήδης, 1915-1918 (182), Αρχιμήδης, 1919-1923 (166), Αρχιμήδης, 1911-1914 (166), Αρχιμήδης, 1902-1909 (94), Δημοσιεύσεις φοιτητών (70), Αρχιμήδης, 1906-1907 (68), Αρχιμήδης, 1899 (60), Αρχιμήδης, 1934-1938 (52), Δημοσιεύσεις προσωπικού (20), Αρχιμήδης, 1947 (11), Δημοσιεύσεις για το Ιδρυματικό Αποθετήριο (8), Ευρετήριο (2), Τεχνικές μελέτες (1), Τεχνικές αναφορές (1)