Σκοπός της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών είναι να προωθεί με δημοκρατικές διαδικασίες και χωρίς φυλετικές και άλλες διακρίσεις την εξάπλωση της γνώσης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Να καθιστά εφικτή την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την πραγμάτωση πολιτιστικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.