Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Σήμερα, στο ΑΤΕΙΘ φοιτούν περίπου 20.000 φοιτητές, οι οποίοι κατανέμονται σε τέσσερις (4) Σχολές και δεκαοκτώ (18) Τμήματα.


αποθετήριο | 10.405 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)  

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Εύρηκα!, το Ιδρυματικό Καταθετήριο Ανοιχτής Πρόσβασης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, είναι ένα online αρχείο που περιλαμβάνει όλη την πνευματική παραγωγή του ιδρύματος, επιστημονική, ακαδημαϊκή, πολιτιστική, ιστορική και διοικητική, καθώς και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με το Ίδρυμα.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Πτυχιακές εργασίες (4052), Πτυχιακές Εργασίες (3768), Δημοσιεύσεις μελών (1038), Πρακτικά Συνεδριάσεων (870), Βαθμολογικές καταστάσεις (163), Αρχεία αποφοίτων (147), Βιβλία (64), Αποφάσεις Αναθέσεων (39), Μεταπτυχιακές διατριβές (38), Απρίλιος - Ιούνιος 2003 (14), Απρίλιος-Ιούνιος 2007 (13), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2003 (11), Τελικές εκθέσεις προγραμμάτων (11), Ιανουάριος-Μάρτιος 2006 (10), Ιανουάριος-Μάρτιος 2004 (9), Ιανουάριος-Μάρτιος 2003 (9), Ιανουάριος-Μάρτιος 2005 (8), Απρίλιος-Ιούνιος 2004 (8), Άλλες δημοσιεύσεις (8), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2004 (7), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2005 (7), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2007 (7), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2005 (7), Απρίλιος-Ιούνιος 2008 (7), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2004 (7), Απρίλιος-Ιούνιος 2005 (7), Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2006 (6), Ιανουάριος-Μάρτιος 2008 (6), Ιανουάριος-Μάρτιος 2007 (6), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2006 (6), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2003 (6), Απρίλιος-Ιούνιος 2006 (6), Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007 (5), Μεταπτυχιακές Διατριβές (3), Πολιτιστικά αντικείμενα (3), 1ο Intensive Programme OPEN-N (2), Έντυπα (1), Τεύχη (1), Ορκωμοσίες (1), Ιούλιος 2014 (1), Εργασίες Σεμιναρίων (1), Ιούνιος 2014 (1), Πρόγραμμα και σχετικά έντυπα (1), Κοινοτικά προγράμματα (1)