Το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙΘ) δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, στις εφαρμογές των επιστημών, της τεχνολογίας και των τεχνών, στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Στο πλαίσιο αυτό συνδυάζει την ανάπτυξη του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση. Σήμερα, στο ΑΤΕΙΘ φοιτούν περίπου 20.000 φοιτητές, οι οποίοι κατανέμονται σε τέσσερις (4) Σχολές και δεκαοκτώ (18) Τμήματα.


αποθετήριο | 6.228 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.)  

Το Ιδρυματικό Καταθετήριο Εύρηκα!, το Ιδρυματικό Καταθετήριο Ανοιχτής Πρόσβασης του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, είναι ένα online αρχείο που περιλαμβάνει όλη την πνευματική παραγωγή του ιδρύματος, επιστημονική, ακαδημαϊκή, πολιτιστική, ιστορική και διοικητική, καθώς και λοιπές πληροφορίες που σχετίζονται άμεσα με το Ίδρυμα.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας - Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (1186), Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας - Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (838), Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (813), Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Αισθητικής & Κοσμητολογίας (605), Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Νοσηλευτικής (480), Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (478), Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (312), Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Φυσικοθεραπείας (231), Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας (193), Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (186), Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Ζωικής Παραγωγής (165), Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανικών Αυτοματισμού (136), Σχολή Τεχνολόγων Γεωπόνων και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής - Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Διοίκησης Αργοτικών Επιχειρήσεων (126), Περιοδικές Εκδόσεις (99), Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Μηχανολόγων Οχημάτων (97), Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων (75), Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής (64), Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (55), Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Βρεφονηπιοκομίας (41), Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας - Τμήμα Μαιευτικής (38), Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙΘ (10)