αποθετήριο | 14.544 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς  

Η Διώνη περιέχει τη πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πειραιώς, περιλαμβάνοντας προπτυχιακές - μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, σημειώσεις μαθημάτων κ.α.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Διπλωματική εργασία (13714), Μεταπτυχιακή εργασία (13213), Διδακτορική διατριβή (467), Άρθρο (373), Βιβλίο (361), Ευρετήριο / Κατάλογος (95), Πτυχιακή εργασία (34), Οδηγός/Εγχειρίδιο (1), Οδηγός σπουδών (1)

αποθετήριο | 1.812 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Πειραιώς  

SPOUDAI is a peer-reviewed journal, publishing rigorous analytical papers, theoretical and empirical that deal with contemporary economic and business issues.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα περιοδικού (1812), Επιστημονικό άρθρο (1812), Άρθρο (1812), Τμήμα έκδοσης (1812)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
SPOUDAI - Journal of Economics and Business:Scientific Papers (1812)