αποθετήριο | 9.914 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Κρήτης  

To E-Locus είναι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη που δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει με ενιαίο τρόπο το σύνολο του πνευματικού έργου που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Παρέχει δυνατότητα περιήγησης, αναζήτησης και πρόσβασης σε πτυχιακές, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, που έχουν εκπονηθεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε τεχνικές αναφορές και σε οδηγούς σπουδών Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Το υλικό αυτό οργανώνεται σε διακριτές συλλογές που εμπλουτίζονται συνεχώς.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Διπλωματική εργασία (9861), Μεταπτυχιακή εργασία (5969), Διδακτορική διατριβή (2286), Πτυχιακή εργασία (1507), Επιστημονικό άρθρο (17), Άρθρο (17), Αναφορά (13), Τεχνική αναφορά (13)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Elocus (9914)