αποθετήριο | 97.006 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών  

Η Πλειάς αποτελεί σήμερα τη βασική Ψηφιακή Συλλογή ιστορικών ελληνικών περιοδικών της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ) από τον 19ο αιώνα μέχρι την εποχή του μεσοπολέμου (δεκαετίες 1920, 1930). Αποτελεί μια συνεχή και ζωντανή προσπάθεια συστηματικής ψηφιοποίησης ή/και ευρετηρίασης σημαντικών νεο-ελληνικών περιοδικών (κυρίως φιλολογικών και λογοτεχνικών τίτλων) που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο (Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη κλπ).

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Άρθρο (97006), Τμήμα περιοδικού (97006), Τμήμα έκδοσης (97006), Επιστημονικό άρθρο (60263), Λογοτεχνικό έργο (12221), Διήγημα (5341), Ποίηση (3690), Μυθιστοριογραφία (2356), Θεατρικό (395), Εικόνα (393), Κριτική (58), Μελέτη (56), Συνέντευξη (54), Επιστολή (23), Παρουσίαση (9), Παρτιτούρα (1), Εφήμερα (1), Σημείωμα / Σχόλιο (1)
Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Εστία:Περιεχόμενα (10227), Δελτίον της Εστίας:Περιεχόμενα (6425), Πινακοθήκη:Περιεχόμενα (6382), Πανδώρα:Περιεχόμενα (5421), Ο Ρωμηός:Περιεχόμενα (4843), Εκλεκτά Μυθιστορήματα:Περιεχόμενα (4839), Άστυ:Περιεχόμενα (4392), Εφημερίς των Παίδων:Περιεχόμενα (4064), Κλειώ:Περιεχόμενα (2625), Παρνασσός:Περιεχόμενα (1729), Νεολόγου Εβδομαδιαία Επιθεώρησις:Περιεχόμενα (1662), Αττικόν Μουσείον:Περιεχόμενα (1454), Εθνικόν Ημερολόγιον Βρετού:Περιεχόμενα (1275), Ιλισσός:Περιεχόμενα (868), Παρθενών:Περιεχόμενα (751), Ζακύνθιος Ανθών:Περιεχόμενα (603), Όμηρος:Περιεχόμενα (544), Φιλολογική Ηχώ:Περιεχόμενα (501), Αρμονία:Περιεχόμενα (484), Σαββατιαία Επιθεώρησις:Περιεχόμενα (339), Θελξινόη:Περιεχόμενα (199), Φιλολογία:Περιεχόμενα (197), Ο Αβδηρίτης και του Διαβόλου τα Πηδήματα:Περιεχόμενα (195), Μέλισσα των Αθηνών:Περιεχόμενα (174), Κασταλία:Περιεχόμενα (172), Ευρωπαϊκός Ερανιστής:Περιεχόμενα (148), Εδέμ:Περιεχόμενα (129), Χλόη:Περιεχόμενα (82), Μέλισσα:Περιεχόμενα (23)

αποθετήριο | 51.612 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών  

Η Δανιηλίς είναι μια ψηφιακή συλλογή που ευρετηριάζει και παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο περιεχόμενο σημαντικών τίτλων ελληνικών περιοδικών της συλλογής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών. Η συλλογή περιλαμβάνει προς το παρόν κυρίως ιστορικά περιοδικά που εκδίδονταν στην περιοχή των Πατρών αλλά και γνωστά περιοδικά πανελλαδικής κυκλοφορίας κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr


αποθετήριο | 28.347 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών  

Η ψηφιακή συλλογή Κοσμόπολις περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο 14 φιλολογικών και λογοτεχνικών περιοδικών που κυκλοφόρησαν στο ελληνικό κράτος, αλλά και στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, από το 1834 ώς το 1930.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Τμήμα έκδοσης (28347), Άρθρο (27902), Τμήμα περιοδικού (23406), Επετηρίδα (5594), Άρθρο εφημερίδας (4941), Τμήμα εφημερίδας (4941)

αποθετήριο | 3.094 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών  

Η Νημερτής είναι το Ιδρυματικό Αποθετήριο που φιλοξενεί την πνευματική παραγωγή του Πανεπιστημίου Πατρών. Λειτουργεί κυρίως ως η συλλογή για τις διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, αλλά φιλοξενεί και άλλου τύπου υλικό, όπως είναι οι τεχνικές αναφορές των ερευνητών του Πανεπιστημίου, οι δημοσιεύσεις σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων των μελών ΔΕΠ, οι δημοσιεύσεις του προσωπικού της ΒΚΠ, κλπ.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

 Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας ΕΚΤ τύπο τεκμηρίου:
Διπλωματική εργασία (2806), Επιστημονικό άρθρο (91), Άρθρο (91), Τμήμα έκδοσης (62), Τμήμα περιοδικού (61), Αναφορά (45), Τεχνική αναφορά (45), Τεκμήριο συνεδρίου (30), Άρθρο συνεδρίου (29), Βιβλίο (5), Εικόνα (2), Τμήμα βιβλίου (1), Κεφάλαιο (1)

αποθετήριο | 1.681 τεκμήρια

Πάροχος υπηρεσίας : Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών  

Η Πασιθέη είναι μία πλατφόρμα πλήρους ηλεκτρονικής έκδοσης επιστημονικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης που αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δείτε όλα τα τεκμήρια της συλλογής μέσα απο το OpenArchives.gr

Πλοηγηθείτε στο περιεχόμενο επιλέγοντας επιμέρους συλλογή:
Δευκαλίων:Περιεχόμενα (225), Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair:Άρθρα (172), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (149), Review of Science, Mathematics and ICT Education:Άρθρα (128), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ (119), Academia:Αρθρα (97), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΜΕΛΕΤΕΣ (92), Modern Greek Dialects and Linguistics Theory:Articles (90), Αξιολογικά:Περιεχόμενα (85), Mediterranean Morphology Meeting:Articles (75), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΔΙΑΦΟΡΑ (44), Patras Working Papers in Linguistics:Άρθρα (31), i-δαστα:Άρθρα (29), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (28), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΣΕΛΙΔΑ ΤΙΤΛΟΥ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (26), International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications:Άρθρα (22), Mediterranean Morphology Meeting:Άρθρα (20), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ (18), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ (18), Academia:Βιβλιοκριτικες (17), Academia:Editorial (16), Academia:Thematic issue (15), Electra:Αρχαία ελληνική μυθολογία και θρησκεία (13), Αξιολογικά:Άρθρα (13), Patras Working Papers in Linguistics:Άρθρα πρώτου τεύχους (9), Modern Greek Dialects and Linguistics Theory:Editorial (8), Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair:Varia (8), Electra:Articles (7), Academia:Κειμενα προερχόμενα απο τα σεμιναρια (7), Mediterranean Morphology Meeting:Complete Issue (7), Mediterranean Morphology Meeting:Section III: Compounding (6), Mediterranean Morphology Meeting:Editorial (6), Review of Science, Mathematics and ICT Education:Editorial (6), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ (6), Patras Working Papers in Linguistics:Editorial (5), Patras Working Papers in Linguistics:Παραρτήματα (4), Mediterranean Morphology Meeting:Section II: Allomorphy (4), Mediterranean Morphology Meeting:Section IV: Inflection (4), Patras Working Papers in Linguistics:Μέρος Β (4), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟ (1900-1982) (3), Αξιολογικά:Ανθρωπολογία και πολιτική (3), Αξιολογικά:Μετά τον Φώυερμπαχ (3), Αξιολογικά:Η κριτική της θεωρησιακής φιλοσοφίας (3), Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair:Editorial (3), Αξιολογικά:Ερμηνευτικές προσεγγίσεις του 20ού αιώνα (3), Academia:Students essays (3), Αξιολογικά:Αλληλεγγύη, ηθική, ευδαιμονία (2), Mediterranean Morphology Meeting:Section I: Plenary Papers (2), Academia:Μεταφράσεις (2), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ (1902-1986) (2), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (2), Patras Working Papers in Linguistics:Μέρος Α (2), Academia:Συνεντεύξεις (2), Αξιολογικά:Κυριαρχία: Πολιτική και αξίες (2), Ελληνική Φιλοσοφική Επιθεώρηση:ΑΠΟΨΕΙΣ (2), Patras Working Papers in Linguistics:Περιεχόμενα (2), Electra:Reviews (1), Modern Greek Dialects and Linguistics Theory:Table of Contents (1), Αξιολογικά:Υλικά (1), Modern Greek Dialects and Linguistics Theory:CompleteIssue (1), Αξιολογικά:Διάφορα (1), Electra:Editorial (1), Electra:Appendix (1)