Η χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) σε εφαρμογές eLearning Μελέτη περίπτωσης: Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» (I.K.K.)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ χρήση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) σε εφαρμογές eLearning Μελέτη περίπτωσης: Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» (I.K.K.) (EL)

Αναγνωστοπούλου, Αγγελική

Η παρούσα εργασία αφορά τη μελέτη ανάπτυξης μίας πρότασης για τη δημιουργία πιλοτικής εφαρμογής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (eLearning) ενισχυμένης με στοιχεία Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR). Χρησιμοποιώντας τις αρχές της ενεργητικής συμμετοχικής μάθησης, επιχειρείται έρευνα στο Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής» (Ι.Κ.Κ.), για την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα τη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που αποδίδεται με τη μορφή ενός διαδραστικού χρονοδιαδρόμου ενισχυμένου με στοιχεία AR. Το υλικό προέρχεται από τις αρχειακές συλλογές του Ιδρύματος, μέσα από τα τεκμήρια των οποίων διαφωτίζεται η δράση του και εμπλουτίζεται η ιστορική γνώση για τη μεταπολεμική Ελλάδα (Το Ίδρυμα «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής»). Κατόπιν σύντομης βιβλιογραφικής επισκόπησης στα πεδία και στα διαθέσιμα λογισμικά, επιλέχθηκαν δύο εργαλεία για τη δοκιμαστική ανάπτυξη της εφαρμογής. Σχεδιάστηκαν πρότυπα φύλλα παρατήρησης τα οποία συνέβαλαν στην αυτοπαρατήρηση της ερευνητικής διεργασίας με την καταγραφή σχολίων. Κατόπιν εφαρμόζεται διαμορφωτική αξιολόγηση. Τα ευρήματα αναλύονται σε κριτική συζήτηση στην οποία τεκμηριώνονται οι προτεινόμενες ενέργειες. Η εφαρμογή αποτυπώνεται σε μορφή storyboard και παρουσιάζεται ολοκληρωμένη με την προσθήκη ενός εκπαιδευτικού κουίζ. Τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα ενισχύει και η δυνατότητα διεξαγωγής ξενάγησης στον χώρο με χρήση στοιχείων AR. Τέλος δίνονται ερωτηματολόγια σε χρήστες τα αποτελέσματα των οποίων χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή συμπερασμάτων, την καταγραφή προτάσεων για βελτίωση και τις μελλοντικές προοπτικές της. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Επαυξημένη πραγματικότητα (EL)
Konstantinos Karamanlis Biography (EL)
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση (EL)
Wikitude Studio (EL)
Augmented Reality Applications (EL)
Βιογραφία Κωνσταντίνος Καραμανλής (EL)
Hp Reveal (EL)
eLearning (EL)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2020-07-28


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Vol 1, No 1 (1): AFIMEC (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol 1, No 1 (1): AFIMEC (EN)

Copyright (c) 2020 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.