Η περιβαλλοντική επικοινωνία με χρήση ήχου, εικόνας και κειμένου για την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω του έργου, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά την περίοδο COVID-19

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2022 (EL)

Η περιβαλλοντική επικοινωνία με χρήση ήχου, εικόνας και κειμένου για την προαγωγή της υγείας και της ψυχικής ανθεκτικότητας μέσω του έργου, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατά την περίοδο COVID-19 (EL)

Γιαννακοπούλου, Αναστασία
Σπύρτου, Άννα
Κατσιάνα, Αικατερίνη

Το άτομο αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα που αλληλεπιδρά με το περιβάλλον και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες ή τα έργα του. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τους τρόπους αλληλεπίδρασης ανθρώπου-περιβάλλοντος μέσω του έργου, στην περίοδο του εγκλεισμού λόγω Covid-19 και την αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος. Ένα δημιουργικό διαδικτυακό φεστιβάλ υλοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την προαγωγή της υγείας και ψυχικής ανθεκτικότητας της ακαδημαϊκής κοινότητας (1ο e-festival του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 16 & 17 Μαΐου 2020). Για τη διεξαγωγή του φεστιβάλ χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα zoom και για την προβολή του η σελίδα Facebook του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 242 έργα από 121 συμμετέχοντες φιλοξενήθηκαν στον ιστότοπο του φεστιβάλ (https://efestival.uowm.gr/), ο οποίος συγκέντρωσε σχεδόν 3.000 μοναδικούς επισκέπτες κατά τη διάρκεια του μήνα της εκδήλωσης. Τις δύο μέρες διεξαγωγής του, το φεστιβάλ διήρκησε συνολικά 4ώρ. 14λ., με 8,5 χιλιάδες προβολές και 20.000 λεπτά παρακολούθησης. Στα κύρια σχόλια των συμμετεχόντων, οι κύριοι άξονες εστίασης περιλάμβαναν την ψυχική ανθεκτικότητα, την ενσυναίσθηση, τη δημιουργικότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις, την επικοινωνία και τη φύση. Η συμμετοχή των ατόμων στη συγκεκριμένη δράση με δημιουργικές δραστηριότητες ενδυνάμωσε την ψυχική τους ανθεκτικότητα και υπήρξε καλή αλληλεπίδραση μεταξύ φυσικού και ψηφιακού περιβάλλοντος προωθώντας την επικοινωνία. (EL)
The individual is an open system that interacts with the environment, and environmental factors affect his daily activities or occupations. The purpose of this project is to highlight the ways of human-environment interaction through occupation, in the period of confinement due to Covid-19 and the interaction between physical and digital environment. Thus, a creative online festival was held by the University of Western Macedonia to promote health and psychological resilience of the academic community (1st e-festival of the University of Western Macedonia, 16 & 17 May 2020). The e-festival was held on zoom and live-streamed on the university’s official Facebook page. The 242 occupations of the 121 participants were hosted on the festival’s website (https://efestival.uowm.gr/), which attracted nearly 3,000 unique visitors during the event. The two-day e-festival lasted, in total, 4 hours 14 minutes, with 8.5K views and 20K watch minutes. In the key comments of the participants, the main areas of focus included phycological resilience, empathy, creativity, human relationships, communication, and nature. The participation in this project with creative activities strengthened participators’ psychological resilience, promoting communication thanks to the interaction between natural and digital environments. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Covid-19 (EL)
Ψηφιακά Μέσα (EL)
Δημιουργική Δραστηριότητα (EL)
Ψηφιακό Περιβάλλον (EL)
Εργοθεραπεία στην Κοινότητα (EL)
Ψυχική Ανθεκτικότητα (EL)
Ανάπτυξη Ιστοσελίδων (EL)
Εργοθεραπεία (EL)
Occupational Therapy (EN)
Community-Based Occupational Therapy (EN)
, Creative Activity (EN)
Covid-19 (EN)
Digital Environment (EN)
Digital Media (EN)
psychological Resilience (EN)
Web Development (EN)


Animation, Film, Διαδραστικά Μέσα στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό

Ελληνική γλώσσα

2022-11-23


Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου (EN)

2732-639X
Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας 3D Animation, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής; Τόμ. 3 Αρ. 3 (2022): afimec (EL)
Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC]; Vol. 3 No. 3 (2022): afimec (EN)

Copyright (c) 2022 Open Journal of Animation, Film and Interactive Media in Education and Culture [AFIMinEC] (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.