Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015.

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2018 (EN)
Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015. (EL)

ΚΙΑΠΙΔΟΥ, Ειρήνη-Σοφία

Βιβλιοκρισία:A. KALDELLIS, Byzantine Readings of Ancient Historians. Texts in translation with introduction and notes [Routledge Classical Translations], New York 2015. (EL)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Λέων Στ΄ ο Σοφός (EL)
Βυζαντινοί Ιστοριογράφοι (EL)
Θουκυδίδης (EL)
Ιωάννης Τζέτζης (EL)
Ξενοφών (EL)
Αρχαία Ιστοριογραφία (EL)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

2018-03-17


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 361-364 (EL)
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 28; 361-364 (EN)

Copyright (c) 2018 Ειρήνη-Σοφία ΚΙΑΠΙΔΟΥ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)