Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρολεγόμενα (EL)
Προλεγόμενα (EN)

ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ, Δ. Α.

No abstract (EL)
No abstract (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

P 1 (EL)
CC (EL)
CD (EL)
DF 610 (EL)
DF 599.8 (EL)
DF 630 (EL)
DF 520 (EL)
DF 553 (EL)
DF 645 (EL)
PN (EL)
N (EL)
CB (EL)
P 1 (EN)
CC (EN)
CD (EN)
βυζαντινές σπουδές (EN)
DF 610 (EN)
DF 599.8 (EN)
DF 630 (EN)
DF 520 (EN)
DF 553 (EN)
DF 645 (EN)
N (EN)
επιστημονική θεματολογία (EN)
μεθοδολογία έρευνας (EN)
PN (EN)
CB (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

φιλολογικές πηγές; αρχαιολογία; έγγραφα (EN)
Βυζάντιο (EN)
Βυζάντιο, πρώιμη, μέση, ύστερη και μεταβυζαντινή περίοδος (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 5-10 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 5-10 (EN)

Copyright (c) 2014 Δ. Α. ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.