Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολὴ πρώτη)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Byzantina Symmeikta  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1966 (EN)
Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολὴ πρώτη) (EL)
Σακκελίωνος παραλειπόμενα (Συμβολὴ πρώτη) (EN)

ΚΟΜΙΝΗΣ, Αθανάσιος Δ.

  A. D. KominisLes Paralipomènes de Sakkelion (Première contribution)       L'auteur prépare un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos. Au cours de ce travail il a noté plusieurs détails importants qui ne figurent pas dans celui, déjà ancien, de Sakkelion.  Étant donné que la publication du nouveau catalogue (contenant la description d'environ mille manuscrits) tardera à paraître en entier, l'auteur présente, dans cet article, un premier apport de données nouvelles. Il se limite aux trente premiers manuscrits du catalogue de Sakkelion (mss N° 1-30). Les Paralipomènes consistent en fragments d'évangéliaires, textes hymnographiques ou textes de Pères de l'Église (homélies de Saint-Basile etc.), Apophthegmata Patrum, l'ensemble presque du Pré Spirituel et autres textes, noms divers, dates, notes marginales etc. (EL)
  A. D. KominisLes Paralipomènes de Sakkelion (Première contribution)       L'auteur prépare un nouveau catalogue des manuscrits de Patmos. Au cours de ce travail il a noté plusieurs détails importants qui ne figurent pas dans celui, déjà ancien, de Sakkelion.  Étant donné que la publication du nouveau catalogue (contenant la description d'environ mille manuscrits) tardera à paraître en entier, l'auteur présente, dans cet article, un premier apport de données nouvelles. Il se limite aux trente premiers manuscrits du catalogue de Sakkelion (mss N° 1-30). Les Paralipomènes consistent en fragments d'évangéliaires, textes hymnographiques ou textes de Pères de l'Église (homélies de Saint-Basile etc.), Apophthegmata Patrum, l'ensemble presque du Pré Spirituel et autres textes, noms divers, dates, notes marginales etc. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
ανάλυση εγγράφων (EN)

Z 105 (EL)
Z 237 (EL)
BL 550 (EL)
CD 70 (EL)
Z 110 (EL)
CD 921 (EL)
Z 43 (EL)
BL 624 (EL)
PN (EL)
BR 1 (EL)
BL 550 (EN)
Z 110 (EN)
Λειμών (EN)
Z 43 (EN)
αποφθέγματα Πατέρων (EN)
Z 105 (EN)
Z 237 (EN)
μονή Ιωάννη Θεολόγου Πάτμου (EN)
μοναστικός βίος (EN)
κωδικολογία (EN)
CD 70 (EN)
Ι. Σακκελίων (EN)
CD 921 (EN)
BL 624 (EN)
PN (EN)
BR 1 (EN)
Βιβλιοθήκη Πάτμου (EN)
βυζαντινά χειρόγραφα (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Greek

1966-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

Μέση βυζαντινή περίοδος, 11ος αι. (EN)
μοναστηριακά έγγραφα και αρχεία (EN)
Πάτμος, 11ος αι. (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 1; 35-75 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 1; 35-75 (EN)

Copyright (c) 2014 Αθανάσιος Δ. ΚΟΜΙΝΗΣ (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)