Τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :

Αποθετήριο :
Βυζαντινά Σύμμεικτα  | ΕΚΤ eJournals
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤὸ Ἀρχεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων (EL)
Τὸ Ἀρχεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Λαύρας Καλαβρύτων (EN)

ΜΑΛΤΕΖΟΥ, Χρύσα Α.
ΔΡΟΥΛΙΑ, Λουκία

  Lucie Droulia - Chryssa Maltézou Les Archives du Couvent de la Sainte Lavra de Calavryta  Le présent article est le résultat de deux missions effectuées par le Centre de Recherches Néohelléniques en collaboration avec le Centre de Recherches Byzantines au monastère de la Sainte Lavra de Calavryta, en Achaïe, en décembre 1969 et septembre 1970. Le but de ces missions scientifiques était l'étude, la classification et la photographie totale des archives de ce couvent, renommé pour le rôle important qu'il joua pendant la guerre de l'Indépendance grecque de 1821.Après une courte introduction sur l'histoire du monastère, les auteurs présentent le plan de la classification des archives et un catalogue analytique des documents ecclésiastiques (1615-1864).Les pièces d'archives ont été classées par sujet et par ordre chronologique. Ainsi, elles ont été divisées en trois grandes catégories: 1° documents des XVIIe-XIXe siècles (documents ecclésiastiques, actes notariaux de la période vénitienne (1691-1715), actes notariaux des années 1717-1835, documents publics et privés des années 1804-1906, documents du métoque de St. Georges de Coudouna (1813-1890), registres des XVIIIe et XIXe siècles); 2° documents vénitiens des XVIIe et XVIIIe siècles; 3° documents turcs des XVIIIe et XIXe siècles. Deux autres catégories comportent les Imprimés (coupures de journaux) et les Varia (un document russe de 1831/32, deux documents valaques de 1832 et certaines esquisses).Le catalogue analytique comprend les documents ecclésiastiques auxquels ont été consacrées des notices séparées comprenant les éléments suivants: a) type de document; b) date; c) description; d) résumé; e) incipit; f) indication des éventuelles éditions. L'ensemble a été divisé en deux parties: a) actes de patriarches; b) actes de métropolites et d'higoumènes. (EL)
  Lucie Droulia - Chryssa Maltézou Les Archives du Couvent de la Sainte Lavra de Calavryta  Le présent article est le résultat de deux missions effectuées par le Centre de Recherches Néohelléniques en collaboration avec le Centre de Recherches Byzantines au monastère de la Sainte Lavra de Calavryta, en Achaïe, en décembre 1969 et septembre 1970. Le but de ces missions scientifiques était l'étude, la classification et la photographie totale des archives de ce couvent, renommé pour le rôle important qu'il joua pendant la guerre de l'Indépendance grecque de 1821.Après une courte introduction sur l'histoire du monastère, les auteurs présentent le plan de la classification des archives et un catalogue analytique des documents ecclésiastiques (1615-1864).Les pièces d'archives ont été classées par sujet et par ordre chronologique. Ainsi, elles ont été divisées en trois grandes catégories: 1° documents des XVIIe-XIXe siècles (documents ecclésiastiques, actes notariaux de la période vénitienne (1691-1715), actes notariaux des années 1717-1835, documents publics et privés des années 1804-1906, documents du métoque de St. Georges de Coudouna (1813-1890), registres des XVIIIe et XIXe siècles); 2° documents vénitiens des XVIIe et XVIIIe siècles; 3° documents turcs des XVIIIe et XIXe siècles. Deux autres catégories comportent les Imprimés (coupures de journaux) et les Varia (un document russe de 1831/32, deux documents valaques de 1832 et certaines esquisses).Le catalogue analytique comprend les documents ecclésiastiques auxquels ont été consacrées des notices séparées comprenant les éléments suivants: a) type de document; b) date; c) description; d) résumé; e) incipit; f) indication des éventuelles éditions. L'ensemble a été divisé en deux parties: a) actes de patriarches; b) actes de métropolites et d'higoumènes. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Ανάλυση του υλικού (EN)

CD 70 (EL)
CD 921 (EL)
Έγγραφα (EN)
CD 70 (EN)
CD 921 (EN)
Μονή Αγίας Λαύρας (EN)


Βυζαντινά Σύμμεικτα

Ελληνική γλώσσα

1970-09-29


Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF) (EN)

1791-4884
1105-1639
Βυζαντινά Σύμμεικτα; SYMMEIKTA 2; 379-398 (EL)
Byzantina Symmeikta; SYMMEIKTA 2; 379-398 (EN)

Copyright (c) 2014 Λουκία ΔΡΟΥΛΙΑ, Χρύσα Α. ΜΑΛΤΕΖΟΥ (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.